| KAUPUNKI - STADEN

Skolcentrumsförslag: Utbildningsutskottet vill ha ett principbeslut från stadsfullmäktige

Samhällstekniska utskottet beslutade vid sitt möte på tisdagskvällen att remittera förslaget om att placera ett finskspråkigt skolcentrum på det nuvarande simhallsområdet för vidare beredning. På onsdagskvällen föreslog det finska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik att stadsstyrelsen ber stadsfullmäktige fatta ett principbeslut i frågan.

Samhällstekniska utskottet meddelade på tisdagen att det önskar att en skola för låg- och förskoleklasser planeras på simhallstomten, förutsatt att detta också är önskemålet från det finska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik. 

Utskottet behandlade ärendet på onsdagskvällen, men ansåg att ärendet inte skulle remmiteras. 

Utskottet beslutade att föreslå för stadsstyrelsen att den ska föreslå som principbeslut till stadsfullmäktige att det nya finskspråkiga skolcentrumet placeras på det nuvarande simhallsområdet och att skolcentrumet planeras som en skola för förskole- och grundskoleklasserna 1-6.

Både samhällstekniska utskottet och det finska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik önskar att det fattas ett principbeslut om en ny simhall på samma område.

När det gäller Kasavuori-fastigheterna önskar utskotten att byggnaderna byggs om, vilket innebär att högstadiet skulle vara kvar vid Kasavuori. Utskottet för undervisning och småbarnspedagogik vill att byggandet av en nybyggnad för Kasavuori-skolans A-vinge för användning av högstadiet, gymnasiet och medborgarinstitutet ska främjas omedelbart. Det förutsätts också att de övriga utrymmenas skick vid Kasavuori-skolan säkerställs.

Läs också: Skolcentrumsförslaget remitterades till beredning

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *