| KAUPUNKI - STADEN

Kolumni: HYTE-työ on käynnistynyt Kauniaisissa rivakasti

Hyvinvointia ja terveyttä edistävä HYTE-työ on käynnistynyt Kauniaisissa rivakasti viime syksynä. Hyvinvointialueiden tulon myötä ennaltaehkäisevä työ on jäänyt pääosin kuntaan, jonka tehtäviin se on toki tähänkin asti kuulunut sosiaali- ja terveyspalveluiden rinnalla.

HYTE-työtä ohjaa kaupunkimme strategia, jonka painotusten mukaan myös hyvinvointia edistävää työtä suunnitellaan ja toteutetaan tutkimustiedon lisäksi. Kauniaisilla on oma hyvinvointisuunnitelma, jossa hyvinvointityön painotukset on määritelty seuraavasti:

  1. Hyvinvoinnin ja elämänhallintataitojen edistäminen
  2. Terveystottumusten ja toimintakykyisyyden parantaminen sekä terveyserojen kaventaminen
  3. Yhteisöllisyyden ja osallisuuden vahvistaminen toiminnan tasolla ja päätöksenteossa (EVA)
  4. HYTE-työn rakenteiden luonti ja sisällön kehittäminen yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa
  5. Asuntotarjonnan tasa-arvoinen ja yhdenvertainen kehittäminen

Hyvinvointiopetusta ja positiivista pedagogiikkaa

Kuluneen vuoden aikana suurin ja näkyvin muutos on alakoulujen hyvinvointiopetuksen alkaminen. Kauniainen on satsannut hyvinvointiin vaikuttaviin suojaaviin tekijöihin eli yksilön tunne- ja vuorovaikutustaitoihin, ihmissuhdetaitoihin, ajattelutaitoihin ja läsnäolotaitoihin. Näitä taitoja harjoittelemalla voidaan tutkimuksen mukaan lisätä sekä ihmisen hyvinvointia, onnellisuutta sekä suojata vahingolliselta päihteidenkäytöltä ja väkivallalta.

Ilahduttavaa on huomata, että myös yhdistyspuolella on haluttu tukea tätä hyvinvointityötä kouluttamalla valmentajia sekä opettajia harrastustoiminnassa. Olympiakomitean lasten ja nuorten tähtiseurat GrIFK jääkiekko ja jalkapallo, voimisteluseura GGF sekä Grani Tennis ovat lähteneet mukaan Mieli ry:n ja kaupungin tukemina vuoden mittaiselle matkalle valmentajien hyvinvointiosaamisen kasvattamisessa. Lisäksi Kauniaisten musiikkiopisto ja Kauniaisten kuvataidekoulu pääsevät hankerahoituksen turvin kouluttamaan omia opettajiaan positiiviseen pedagogiikkaan.

Alle kouluikäisten osalta uudessa Tammikummun päiväkodissa pilotoidaan mallia positiivisen pedagogiikan päiväkotina. Toiveena on, että jatkossa jokainen Kauniaisten päiväkoti voisi olla jossain vaiheessa positiivisen pedagogiikan päiväkoti.

Viestintään parannuksia

Hyvinvointityö on monelta osin melko näkymätöntä työtä, jota tapahtuu jokaisen kaupungin työntekijän työtehtävissä. Tämän vuoksi hyvinvointityön näkyvyyteen halutaan saada parannuksia ja yksi ratkaisu on kaupungin kotisivuille oma osio hyvinvointityölle. Tällä sivustolla kerrotaan niin hyvinvointityön rakenteista, tekijöistä, suunnitelmista kuin käytännön hankkeista ja projekteista hyvinvointityöhön liittyen. Lisäksi sivuilla on vinkkejä kuntalaisen hyvinvoinnin omatoimiseen lisäämiseen.

Viihteen lisäksi yleisö sai GraniAid- tapahtuman aikana nähdä myös paneelikeskustelun nuorten hyvinvoinnista lavalla. Paneelissa olivat mukana Virpi Sarasvuo, Sakarie “Sakke” Ahmed Nuur, Jarno Limnéll ja Taru Ikäheimonen.

Hyvinvointikoordinaattori on osallistunut myös erilaisiin tilaisuuksiin, joissa hän on käynyt kertomassa hyvinvointityöstä Kauniaisissa. Viimeksi GraniAID-tapahtumassa Taru luennoi aiheesta kuntalaisille.

Järjestöt mukaan!

Järjestöillä on iso rooli ihmisten hyvinvointia edistävässä työssä. Sen vuoksi yksi hyvinvointityön osa-alueista on järjestöyhteistyön kehittäminen. Viime syksynä keräsimme järjestökyselyn avulla tietoa Kauniaisissa toimivista järjestöistä sekä heidän haasteistaan ja toisaalta toiveistaan kaupungin kanssa tehtävälle yhteistyölle. Marraskuussa 2022 järjestettiin ensimmäiset Järjestötreffit, jotka on tarkoitus taas toteuttaa marraskuussa 2023. Innokkaimmat liittyivät Kauniaisten järjestöverkostoon, joille tiedotetaan mm. haussa olevista avustuksista, ajankohtaisista asioista ja koulutusmahdollisuuksista. Tällä hetkellä on tekeillä järjestöstrategia, joka tulee ohjaamaan yhteistyötä kaupungin ja yhdistysten välillä. Työpaja järjestetään kaupungintalolla maanantaina 25.9. klo 17.30. Kaikki järjestötyön edellytyksistä kiinnostuneet ovat tervetulleita osallistumaan työpajaan!

Yhteistyötä eri toimialojen ja palvelualojen kanssa

Hyvinvointityötä ei voi tehdä yksin, vaikka yksi ihminen työtä koordinoikin. Jokainen kaupungin työntekijä niin kuin yksittäinen kuntalainenkin vaikuttavat omalta osaltaan tämän kaupunkiyhteisön jäsenten hyvinvointiin. Arkipäivän hyvinvointi rakentuu ihmisten välisille kohtaamisille, välittämiselle ja auttamiselle. Kunnan palvelut tarjoavat mahdollisuuksia vaikuttaa omaan hyvinvointiinsa mm. tarjoamalla edellytyksiä liikkumiseen, kulttuuriin, luontoliikuntaan, yhdessäoloon, osallistumiseen ja vaikuttamiseen. Jokainen meistä haluaa olla tarvittu, rakastettu ja tulla nähdyksi sekä kuulluksi.

Ankkuritoiminta käynnistyy syksyn aikana

Ankkuritoiminta on uusi puuttumisen muoto Kauniaisissa, jonka tavoitteena on katkaista lasten ja nuorten alkuvaiheessa oleva syrjäytymis- ja rikoskierre. Ankkuritoiminnalla tarkoitetaan moniammatillista yhteistyötä, joka kohdistuu lasten ja nuorten (alle 18-vuotiaiden) hyvinvoinnin edistämiseen ja rikosten ennaltaehkäisemiseen. Lisäksi ankkuritoiminnassa pyritään ehkäisemään väkivaltaista radikalisoitumista ja ekstremismiä. Ankkuritoimintaa toteutetaan moniammatillisessa tiimissä, johon kuuluvat asiantuntijat poliisista, sosiaalitoimesta, terveystoimesta ja nuorisotoimesta. Ankkuritoiminnan tehtävänä on tarjota nuorelle ja perheelle yksilöllistä ja kokonaisvaltaista tukea varhaisessa vaiheessa ja tarvittaessa ohjata hoidon, palveluiden ja tuen piiriin muille asiantuntijoille.

Etsivä jalkautuva vanhustyö

Tämän vuoden aikana on hankerahalla kokeiltu etsivää jalkautuvaa vanhustyötä. Idean takana on kansalaisopiston liikuntasuunnittelija Helena Pirvola-Nykänen, joka pohti miten tavoittaa ikäihmisiä, jotka eivät kuulu vielä minkään palvelun piiriin, mutta saattaisivat kuitenkin kaivata seuraa ja tukea arkeensa. Helena käynnisti yhteistyössä seurakuntien ja Grani Lähiavun kanssa mallin, jonka kautta on tähän mennessä tavoitettu yli 30 ikäihmistä, jotka eivät ole vanhuspalvelun piirissä. Hanke päättyy joulukuussa 2023 ja mietinnässä on, miten ryhmää voitaisiin jatkaa, sillä tarvetta ja toivetta jatkolle on.

Moni asia on vielä alkumetreillä ja vielä ajatuksen tasolla, mutta kirkkaana tavoitteena on kehittää Kauniaisista yhteisö, jossa välitetään toinen toisistamme ja jossa kuntalaisilla on aidosti mahdollisuus käyttää oman hyvinvointinsa kannalta oikeita palveluita sekä vaikuttaa kunnassa tehtävään hyvinvointityöhön.

Lisätietoja hyvinvointikoordinaattorilta Taru Ikäheimoselta

taru.ikaheimonen@kauniainen.fi

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *