| KAUPUNKI - STADEN

Fullmäktige ger grönt ljus för kortare ormhus

Planerna på att riva stadshuset och bygga det så kallade ormhuset tog på måndagskvällen (23.10) ett rejält kliv framåt då stadsfullmäktige fattade ett principbeslut om att arbetet med detaljplaneändringen fortsätter. Beslutet fattades efter omröstning.

Det krävdes totalt sex omröstningar innan beslutet var fattat. I den sista omröstningen vann stadsstyrelsens förslag med rösterna 21-13 (1 blank). Före det hade fullmäktige tagit ställning till och röstat om sammanlagt sex motförslag och en kläm. Debatten var livlig, trots att de flesta i salen verkade vara överens om att det på stadshustomten behövs ett nybygge som ger staden intäkter. Det som det närmast rådde olika åsikter om var hur stor byggmassan ska vara. 

Principbeslutet som nu godkändes bygger på en modell som är kortare och lägre än det ursprungliga huset, som blev tvåa i arkitekttävlingen år 2016 och som staden efter det stannade för. Modellen har också flera öppningar, som ska göra det mindre kompakt. 

“Modern tolkning av villabyggande”

Camilla Sederholm (SFP) konstaterade att det ormhus som nu presenterats är bättre än det tidigare, men att det inte passar in i Grankulla. Hon föreslog att ärendet ska remitteras för ny beredning.

– Man kan bygga något motsvarande som ger samma intäkter, sade hon.

Hennes partikamrater Veronica Rehn-Kivi och Konsta Saarela talade varmt för det “nya” ormhuset. Samhällstekniska utskottets ordförande Saarela sade, i likhet med direktören för samhällstekniken Marianna Harju, som gav fullmäktige en tillbakablick över de sju år som processen pågått, att detta är en bra lösning med öppna vyer från lägenheterna. 

Harju kallade planen för en modern tolkning av villabyggande i Grankulla med mycket grönt omkring.

– Arkitekten som varit med här har inte prisbelönats utan orsak, sade Saarela.

– Det här är en superfinurlig lösning som slingrar sig på områden som redan är byggda och väjer för det gröna. Det vi ville med tävlingen var att få en urban, unik lösning för Grankulla, något som passar in i vår villastad och fast det är en lång mask så är det en sådan villastadslösning jag sökte, sade för sin del Rehn-Kivi som satt som ordförande i den juyry, som valde förslaget i tiderna.

Tidigare förslaget.

SFP-gruppen var splittrad i frågan och en majoritet av gruppen röstade mot stadsstyrelsens förslag, medan Samlingspartiet stod enhälligt bakom förslaget. 

– Det är allas mål att få en kvalitativt bra helhet där den centrala tomten har utnyttjats på ett förnuftigt sätt. Tomtens kommande invånare bidrar med positiv livskraft och stärker naturligtvis också stadens ekonomi. Vi vill att alla stadsbor i framtiden ska kunna njuta av områdets grönska, utan en stor parkeringsplats. Denna modell möjliggör det. Politik handlar om kompromisser och Samlingspartiet står bakom grundförslaget, sade Satu Mollgren.

Sannfinländarnas Taisto Miettinen ville i sitt motförslag ha mera våningsyta, medan Gunilla Löfstedt-Söderholm (SFP) föreslog att huset ska få en våning mindre. Jessica Lerche (SFP) föreslog mindre våningsyta i sitt motförslag och Sannfinländarnas Jarkko Huttunen ville ha separata byggnader istället för en orm.

De grönas Suvi Kiesiläinen föreslog i en kläm, som godkändes, att en lekplats i likhet med den som finns vid Parkgrändens daghem placeras i området och att lokaler reserveras för den öppna familjeverksamheten. 

Stadsdirektören nöjd över klara siffror

Planeringen av området nämns i den nya stadsstrategin som ett prioriteringsprojekt som borde godkännas under strategiperioden 2023–2030. Stadsdirektör Christoffer Masar var nöjd efter fullmäktigemötet på måndagen. 

Nya förslaget.

– Det var positivt att det blev så klart att nästan två tredjedelar av fullmäktige sade ja. Det kunde man nästan inte hoppas på i ett så här kontroversiellt fall. Det ger ett klart budskap om att det finns bra skäl att går vidare med planen, sade han till KG efter mötet.

Detaljplaneringen ska nu grunda sig på de lösningar som presenteras i referensplanen från 26.9.2023. I referensplanen har bl.a. den södra byggnadsmassan förkortats, endel nya nivåstruktureringar gjorts och därtill finns det färre bilplatser i den södra ändan. Den totala våningsytan har minskats från 24 655 vånm2 till 20 020 vånm2. 

Staden hade tagit emot ett invånarinitiativ som kräver att planeringsprocessen avslutas. Det undertecknades av 484 personer. Under åren har sju invånarinitiativ gällande planeringen inlämnats. 

Måndagens beslut innebär också att det senaste invånarinitiativet som inlämnats mot bygget inte leder till åtgärder. Nu bereds detaljplanen vidare och läggs därefter fram till stadsbornas påseende.

Korrigerad 25.10: Gunilla Löfstedt-Söderholm föreslog att huset ska få en våning mindre, Jessica Lerche föreslog mindre våningsyta. Inte tvärtom.

Se video över hur ormhuset ska se ut enligt arktiktektbyrån (Anttinen Oiva Arkkitehdit). 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *