| KAUPUNKI - STADEN

Kolumni: Työllisyyspalvelu-uudistus ja sen vaikutukset Kauniaisiin

Pääministeri Sanna Marinin hallitus linjasi kevään 2021 puoliväliriihessä TE-palveluiden siirrosta paikallistasolle, eli kunnille. Eduskunta hyväksyi TE-palvelujen siirtoa koskevat lait 1.3.2023. Järjestämisvastuu siirtyy kunnille 1.1.2025.

Työllisyyden ministerityöryhmä linjasi 31.8.2021, että palvelut siirrettäisiin kunnalle tai useammasta kunnasta muodostuvalle yhteistoiminta-alueelle, jonka työvoimapohjan on oltava vähintään 20 000 henkilöä.

Mistä näissä nk. TE-palveluissa on kyse, mikä vaikutus tällä uudistuksella on Kauniaisiin ja miksi kirjoitan tästä asiasta juuri nyt? TE-palvelut, ovat laaja kokoelma julkisia työvoimapalveluita, joiden palveluista tällä hetkellä vastaavat valtion alla toimivat TE-toimistot. TE-palveluihin kuuluu mm. työnvälityspalveluja, tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja, valmennusta, työvoimakoulutusta ja muutosturvakoulutusta. Kyseinen luettelo on hyvin yleispiirteinen. Työvoimapalveluita koskeva lainsäädäntö on hyvin yksityiskohtaista, ja ainakin näin kunnan näkökulmasta, fokus on liikaa raportoinnissa ja byrokratiassa kuin varsinaisessa työllistämisessä.

Uudistuksesta johtuen, nämä palvelut ovat 1.1.2025 siirtymässä kuntien hoidettavaksi. Syy miksi kirjoitan tästä aiheesta juuri nyt, on se, että kuntien on sovittava yhteistoiminta-alueiden muodostamisesta sekä ilmoitettava siitä työ- ja elinkeinoministeriölle lokakuun 2023 loppuun mennessä. Johtuen työvoimapohjaa koskevasta 20 000 henkilön vähimmäismäärästä, Kauniaisten kaupungin ei ole mahdollista yksin järjestää työvoimapalveluita. Olemme tämän takia koko alkusyksyn yhdessä Espoon kanssa valmistelleet ja neuvotelleet Espoon ja Kauniaisten yhteisestä työllisyysalueesta. Espoon ja Kauniaisten kaupunginvaltuustojen on tarkoitus hyväksyä yhteinen neuvottelutulos kokouksissaan 23.10.

Yhteinen Espoo-Kauniainen työllisyysalue tulee toimimaan ns. vastuukuntapohjalta, tarkoittaen sitä, että TE-toimistojen henkilöstö tulee siirtymään Espoon kaupungin alaisuuteen ja Espoo tulee vastaamaan palveluiden tuottamisesta. Espoon kaupunginhallituksen alle tullaan perustamaan uusi jaosto, johon tulee 5 edustajaa Espoosta ja 2 Kauniaisista. Tätä voidaan pitää varsin hyvänä edustuksena Kauniaisten osalta, ottaen huomioon, että espoolaisten työttömien ja sitä kautta myös Espoon kaupungin osuus yhteisestä budjetista on yli 40 kertainen Kauniaisten osuuteen nähden.

1.1.2025 lähtien kunnat tulevat saamaan uutta yleiskatteellista valtionosuusrahoitusta työllisyyspalveluita varten. 50 prosenttia rahoituksesta kohdennetaan työikäisen väestön perusteella ja 50 prosenttia kohdennetaan laajan työttömyyden käsitteen mukaisen työttömien määrän perusteella. Espoo ja Kauniainen ovat sopineet, että yhteisen työllisyysalueen rahoitus tulee määräytymään samoilla perusteilla. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kunnille tuleva kohdennettu rahoitus, maksetaan eteenpäin työllisyysalueella, joka vastaa varsinaisten palveluiden tuottamisesta ja hankkimisesta. Alustavien laskelmien mukaan työllisyysalueen kokonaiskustannukset tulevat olemaan noin 30 miljoonan luokkaa, josta Kauniaisten osuus on reilut 700 000 euroa.

Miten tämä uudistus sitten käytännössä näkyy työttömälle kauniaislaiselle? Vuoden 2025 alusta työtön kauniaislainen saa kaikki työllisyyspalvelunsa yhteisen työllisyysalueen tai sen alihankkijoiden kautta. Näillä näkymin omaa kauniaislaista toimipistettä ei ole tulemassa, kuten ei nytkään löydy omaa TE-toimistoa, mutta lähipalveluita on saatavilla mm. hyvin julkisen liikenteen kautta saavutettavissa olevassa Leppävaarassa. Ajatus uudistuksen takana on se, että palvelujen siirto kunnille tuo palvelut lähemmäksi asiakkaita. Toiveena on, että kun työllisyyspalvelut, kunnan koulutuspalvelut sekä elinkeinopalvelut ovat saman järjestäjän vastuulla tukevat palvelut nopeamman työllistymisen tavoitetta. Yksinkertaistaen voidaan sanoa, että kaupungit tuntevat kuntalaisensa paremmin kuin hallinnollisesti kaukaisempi TE-toimisto ja meillä on rahoitusrakenteen kautta myös vahva intressi ja insentiivi saada kuntalaiset työllistettyä ja pystyä yhdistämään yritysten ja kaupunkien omat työllisyystarpeet ja työllistettävät.

Uudistuksen etuja ovat kaupunkien selvästi nykyistä parempi mahdollisuus pystyä itse vaikuttamaan työttömien työllistymiseen, kun taas haittapuolena uudistus selvästi lisää kaupunkien suhdanneherkkyyttä. Yhteistyö Espoon kanssa on lähtenyt hyvin liikenteeseen ja uskon, että voimme puolin ja toisin oppia paljon toisiltamme.

Hyvää syksyn jatkoa kaikille!

CHRISTOFFER MASAR

KAUPUNGINJOHTAJA

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *