| AJANKOHTAISTA - AKTUELLT

Grani Alpines skidskolor fick kompetent ledare

Fyrtio ungdomar har anmält sig som skidlärare inför skidskolesäsongen i Grankulla och mer än 500 barn vill lära sig att åka utför i vinter. Och man hinner fortfarande med. Det finns rum i grupperna som startar i januari.

Grani Alpine, som förbereder sig för Granibackens 90-årsfest, har utnämnt Jarna Kalpala till ansvarig för skidskolan säsongen 2023–24. Kalpala har en gedigen erfarenhet av skidskolor och har via sin familj flera generationers erfarenhet av skidcentra och utförsåkning. Kalpala är magister i gymnastik- och idrottsvetenskaper och har guidat elever i utförsåkning och snowboarding sedan 2008. Hon har också haft nytta av sin lärarkompetens i pisten.

– Jag har säkert blivit satt på skidor så fort jag lärde mig att gå. Jag tillbringade alla mina barndomsår mer eller mindre i pisten och jag har sysslat med nästan allt man kan göra inom familjeföretaget, säger Kalpala med ett leende.

– Jag tävlade ännu i gymnasieåldern. Jag har undervisat utförsåkning vid bland annat Kalpalinna och medan jag studerade i Laajavuori i Jyväskylä. I Ruka har jag hört till skidlärarnas utbildningsgrupp sedan 2016. Där deltar jag årligen i skidlärarnas interna utbildning.

Erfarenhet av idrottsklubbarnas och grenförbundens verksamhet ger en god grund att leda skidskolan. I Grankulla sköts verksamheten av en idrottsklubb och det konceptet är Kalpala välbekant med.

– Jag studerade för några år sedan till yrkeslärare det vill säga jag är vid sidan av det här jobbet timlärare vid Kolmen kampuksen urheiluopisto. Lärarjobbet ger verkligen mycket i vår skidlärarutbildning och därigenom kan vi garantera ungdomar som slutat med hobby- eller tävlingsåkning en naturlig väg att fortsätta inom sporten.

Som skidskolans ledare organiserar Kalpala skidlärarnas utbildning och elevernas utbildningsprogram. Hon är glad över att skolan intresserar ungdomarna. Ungdomarna som anmält sig som nya lärare till vinterns skidskolor får handleda hundratals utförsåkare.

– Många ungdomar står inför ett dropout-läge när de börjat tappa intresset för tävlingsåkning. Jag befann mig själv i det läget så jag är helt en erfarenhetsexpert då det gäller det. En del slutar precis före gymnasiet och en del efter första året i gymnasiet. De vill ändå fortsätta inom grenen. För dem erbjuder skidskolan en möjlighet att bli lärare och fortsätta till träningsgrupperna.

Jarna Kalpala ansvarar för skidskolan säsongen 2023–24. Hon har har en gedigen erfarenhet av skidskolor och har via sin familj flera generationers erfarenhet av olika skidorter och utförsåkning.

Kalpala betonar att målet är att utveckla verksamheten så att alla barn oavsett ålder har det roligt i backen.

– Jag förstår väl att de minsta först lär sig vad en hobby är. Jag försöker att i våra värderingar lyfta fram att det är viktigt att stöda barnen att komma till sin hobby och att utförsåkning är en rolig gren där man lär känna nya kompisar. Det vill säga vi vill utveckla annat än bara utförsåkningen.

– Och klart att vi också lokalt vill betona att Granibacken är en nära idrottsplats vid sidan av Grankullas andra idrottsplatser. Om vi kan få i synnerhet barnen i närområdet att bekanta sig med grenen möjliggör det att de kan komma till pisten också vardagskvällar utan att föräldrarna behöver skjutsa dem långa vägar.

I skidskolans strategi och också i praktiken finns en klar väg till utförsåkning som hobby. Efter skidskolan kan man gå vidare till Marcus Sandell Racing School, som är en mellanform av träningsgrupp och skidskola.

– De håller bara på i vår pist och åker inte på läger eller tävlar. Efter det kan man fortsätta i en hobbygrupp. Därmed är en stig färdig för de barn som är intresserade av den här nivån.

Granis skidskolor har en lång historia bland huvudstadsregionens barn som velat lära sig åka utför. Kalpala presenterar också nya produkter och framtidsplaner: privatlektioner för familjens minsta.

– Jag vill att vi skulle ha något att erbjuda även de yngsta, det vill säga 2–3-åringarna, som i popup-stil kan komma och testa på att åka skidor under en lärares ledning. Så små kan kanske inte förbinda sig till långa kurser. I tankarna finns också kortkurser för vuxna och naturligtvis kortare kurser till mellandagarna under julhelgen och sportlovet.

ÖVERSÄTTNING: PATRICIA HEIKKILÄ

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *