| KAUPUNKI - STADEN

Kaupunkiradan rakentaminen Kauniaisissa alkaa

Nyt alkaa kaupunkiradan rakentaminen näkyä Kauniaisissa. Ensimmäinen pysähtyminen junaliikenteessä tapahtuu toukokuussa, ja juhannuksen jälkeen junaliikenne pysähtyy viideksi viikoksi. Vastaavanlainen viiden viikon liikennepysähdys on suunniteltu myös vuosille 2025 ja 2026. Myös muuhun liikenteeseen ratatyöt vaikuttavat.

– Tämä vaikuttaa vahvasti liikenteeseen Kauniaisissa, sanoo kaupungin kunnallistekniikkainsinööri Elina Keränen, jota projekti työllistää useiden vuosien ajan tulevaisuudessa. Pyysimme häntä ja kuntatekniikkapäällikköä Jarkko Riipistä vastaamaan erilaisiin kysymyksiin käsityksen saamiseksi kaupunkiradasta ja sen vaiheista.

Milloin kaupunkiradan rakentaminen alkaa Kauniaisissa?

– Kauniaisten kaupungin alueella Espoon kaupunkirataa ja siihen liittyviä Rantaradanbaanaa ja Postitorin kiertoliittymää rakennetaan kahdessa eri urakkakokonaisuudessa, alueurakoissa 2 ja 3. Alueurakka 3 osalta työt alkavat puiden suojauksella ja kaadolla. Tarvittavat puiden kaadot tapahtuvat maaliskuun aikana. Alueurakka 2 osalta aikataulu tarkentuu vielä, mutta siinäkin työt alkavat maaliskuun aikana.

Milloin se toden teolla näkyy kaupunkikuvassa?

– Töiden alkaminen näkyy asukkaille ja tienkäyttäjille hyvinkin pian töiden alkamisen jälkeen mm. työnaikaisina liikennejärjestelyinä ja lisääntyneenä työmaaliikenteenä. Kaupunkiradan rakennustyöt myös tulevat kuulumaan kaupunkikuvassa, sillä töistä aiheutuu myös melua. Meluaville töille urakoitsija hakee ympäristöluvan ELY-keskukselta.

Mitä tehdään, eli mitä rakennetaan?

– Junaradalle tulee kaksi kokonaan uutta raidetta, juna-aseman laiturit, portaat ja muut rakenteet uusitaan, Tunnelitien ratasilta uusitaan. Fasaanintien alikulkukäytävää levennetään ja Yhtiöntien alikulkukäytävään rakennetaan kokonaan uusi silta vanhan viereen ja vanha poistuu käytöstä, kun uusi alikulku valmistuu. Tunnelitien pohjoispuolelle Asematien ja Tunnelitien risteykseen rakentuu Postitorin kiertoliittymä ja Tunnelitien eteläosan bussipysäkit siirtyvät ratasillan alle. Lisäksi hankkeen alueella rakennetaan Rantaradanbaana-niminen pyöräilyn ja kävelyn laatuväylä. Lisäksi tehdään myös vesihuolto- kaukolämpö- ja kaapelimuutoksia.

Miten tämä vaikuttaa kaupunkilaisten elämään?

– Liikkuminen sujuvoituu ja junaradalle saadaan enemmän kapasiteettia, eli enemmän junavuoroja. Kauniaisten asema muuttuu esteettömäksi, kun laituri nostetaan samaan tasoon junien kanssa ja laiturialueelle tulee pääsemään hissillä. Rakentamisen aikaiset vaikutukset näkyvät mm. junaliikenteen katkoina, kiertoteinä ja muina liikennejärjestelyinä maastossa. Joukkoliikenteen reitit keskustassa tulevat muuttumaan kiertoreittien myötä, mutta HSL ja kaupunki tulevat tiedottamaan tästä tarkemmin myöhemmin keväällä. Kärsivällisyyttä on hyvä varata jokaisen mukaan liikenteeseen, sillä rakentamisen aikaiset lukuisat liikennejärjestelyt tulevat koskettamaan jokaista alueella olevaa tulevasta kesästä alkaen.

Tunnelitien bussipysäkit junaradan eteläpuolella siirretään radan alle, toteaa Elina Keränen.

Vaikuttaako projekti muihin alueisiin kuin keskustaan?

– Kyllä, töitä tehdään koko hankealueella Leppävaarasta Kauklahteen, ja Kauniastenkin kohdalla koko osuudella. Eniten vaikutukset näkyvät tietysti siellä missä junarata risteää muun liikenteen kanssa, kuten alikulkusilloissa.

Milloin kaiken pitäisi olla valmista Kauniaisissa?

– Kokonaisuudessaan valmista on vuoden 2028 aikana, mutta Kauniaisten alueella vuoden 2026 jälkeen isoimmat työvaiheet radan osalta on jo tehty.

Miten rakennustyöt vaikuttavat junaliikenteeseen?

– Jotta töitä radalla päästään ylipäätään tekemään, junaliikenteeseen on suunniteltu katkoja, eli katkon aikana junat eivät liiku lainkaan Leppävaara-Kauklahti välillä. Ensimmäiset katkot ajoittuvat jo toukokuulle, ja tämä merkitsee sitä, että toukokuussa sunnuntaisin klo 04- ma 04 junat eivät liikennöi. Isompi viiden viikon katko ajoittuu juhannuksen jälkeen, eli 24.6.- 29.7.2024 junat eivät liikennöi. Samanlaiset viiden viikon katkot on suunniteltu myös vuosille 2025 ja 2026. HSL hoitaa junaliikenteen katkojen ajaksi korvaavia bussiyhteyksiä. HSL tulee tiedottamaan korvaavista järjestelyistä myöhemmin keväällä.

Tähän rakennetaan Postitorin kiertoliittymä, Tunnelitien pohjoispuolelle, Elina Keränen näyttää. Se on yksi kaupungin omista hankkeista.

Entäs autoliikenteeseen?

– Suurin autoliikenteeseen vaikuttava asia on Tunnelitien sulkeminen liikenteeltä vuosittain viideksi viikoksi juhannuksesta alkaen. Viiden viikon liikennekatkot Tunnelitiellä koskevat vuosia 2024, 2025 ja 2026. Tänä vuonna liikennekatkoaika on 24.6.–29.7.2024. Tunnelitien radan alittava osa on suljettu kokonaan liikenteeltä. Tunnelitien sulku vaikeuttaa läpiajoliikennettä. Katkon aikana on kierrettävä joko Koivuhovin tai Kehä II:n kautta. Turhaa läpiajoa onkin tästä syystä vältettävä. Tunnelitien pohjoispuolelle rakentuva Postitorin kiertoliittymä aiheuttaa myös poikkeusjärjestelyjä liikenteessä.

Ja pyöräily- ja kävely-liikenteeseen?

– Juhannuskatkon aikana Tunnelitie on suljettu myös pyöräily- ja kävelyliikenteeltä. Yhtiöntien alikulkukäytävä pysyy käytössä koko ajan ja juhannuskatkon aikana Forsellesintie ja Helsingintien kautta rakennetaan väliaikainen pyöräilyn ja kävelyn yhteys radan yli.

Maksaa Kauniaisille 27,5 miljoonaa

  • Espoon kaupunkirata on osa pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen kehittämistä. Samalla se on myös osa nopeaa junayhteyttä Turun ja Helsingin välillä. Projektiin kuuluu kahden uuden raiteen rakentaminen Leppävaaran ja Kauklahden välille.
  • Espoon kaupunkiradan kustannusennuste on noin 330 miljoonaa euroa. Espoo ja Kauniainen ovat päättäneet rakentaa pyöräilyn laatukäytävän nimeltään Rantaradanbaana. Baana on suunniteltu Leppävaaran ja Kauklahden välille.
  • Kauniaisten valtuutetut ovat aiemmin päättäneet, ettei Kauniaisten osuus kaupunkiradan rakennuskustannuksista saa nousta yli 27,5 miljoonan euron. Liityntäpysäköintilaitoksen rakentaminen on poistettu ratahankkeesta. Pysäköintilaitoksen mahdollinen rakentaminen kaupungin kustannuksella ratkaistaan myöhemmin, kun ratahanke on valmis. Ratahankeen yhteydessä muokataan kuitenkin nykyistä liityntäpysäköintialuetta.

Lähde: Väylävirasto, Kauniaisten kaupunki

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *