| AJANKOHTAISTA - AKTUELLT

Nu byggs branddepån upp på nytt

Grankulla FBK fick i mars ifjol beskedet från försäkringsbolaget om att de helt och hållet får ersättning för de skador som uppstod vid branden i depåbyggnaden år 2022. I mitten av februari inleddes rivningsarbetet och ännu i år ska bygget stå klart.

Det är en mycket glad och lättad kårchef som berättar att projektet nu kommit igång.

– Själva byggarbetet uppskattas räcka runt nio månader, säger kårchef Jens Tegengren.

Branden orsakade omfattande skador för flera hundratusentals euro. Under tiden efter eldsvådan har Grankulla FBK klarat av att upprätthålla den dagliga jourverksamheten tack vare en barack på gården. Ungdomsverksamheten har fått utrymmen i den nyrenoverade ungdomsgården.

Tegengren säger att kåren har klarat sina utryckningar enligt de mål som ställts och det över förväntan, men enligt honom har största utmaningen varit ”eftervården”, översyn av utrustning, tvätt och dylikt, efter en utryckning så han ser verkligen fram emot att få flytta in i depån på nytt.

– Nu måste vi göra allt på centralbrandstationen. Där finns bra faciliteter, men det är inte bara att klampa in där utan vi måste komma överens om saker på förhand. Dessutom saknar vi vårt gym, som varit en stor förmån för vår annars oavlönade personal, säger Tegengren som själv i sitt dagliga värv jobbar som redskapsmästare på centralbrandstationen med ansvar för redskap, skydds- och verktygsutrustning på Västra Nylands räddningsverk.

Brandkårens bilar lyckades man rädda vid branden och även den operativa utrustningen. Däremot förstördes de sociala utrymmena, ungdomsavdelningens lokal och gymmet i branden. Hur stora byggkostnader det handlar om kan Tegengren inte ta ställning till i detta skede.

Samtidigt som depån nu byggs på FBK-tomten arbetar kåren aktivt att jobba för en helt ny brandstation på den så kallade Esso-tomten. Själva planläggningsprocessen och förhandlingarna mellan staden och tomtägaren pågår fortfarande.

– De ambitionerna finns kvar, säger Tegengren.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *