| AJANKOHTAISTA - AKTUELLT

Siktar på att bli största företaget i Grankulla

När man talar om företagande i Grankulla tänker man ofta på kvartersbutiker, caféer och restauranger. Men det finns också andra företag i staden, lite i skymundan. Ett av dem är startup-firman Plain Complex Oy, vars system Vuorox för automatiserad planering av arbetsscheman ger vårdpersonalen mer tid för patientarbete.

Allt började i ett pausrum på Mejlans sjukhus när anestesiläkaren Sasu Liuhanen läste en artikel om hur artificiell intelligens (AI) för första gången vunnit över världens bästa spelare i spelet Go.

– Det som gjorde mest intryck var egentligen det att systemet blev väsentligt bättre utan kunskap om hur de bästa människorna spelade spelet. Först funderade jag på om läkarnas jourlistor kunde planeras enligt samma principer, men senare flyttade jag fokus till treskiftsarbete – för att det var mer utmanande och problemen större.

Företaget har nu sex anställda och två av grundarna kommer från Grankulla. Företagets hemort är Grankulla.

– Jag har bott här i snart 15 år och det känns naturligt att Grankulla också är företagets hemort.

Företagets andra Grankullabo är vd:n Joonas Ollila. Firman har inget kontor i Grankulla utan man jobbar på distans eller vid behov på ett kontorshotell i Böle.

– Vi satsar hellre på att anställa personal än på arbetslokaler, säger Joonas Ollila.

Är som ett spel

Den artificiella intelligensen i programmet har de utvecklat själva och den utnyttjar motsvarande metoder som Googles Deepmind och OpenAI:s ChatGPT men speciellt anpassat till att planera arbetsscheman. AI underlättar arbetet för schemaläggaren enligt Sasu Liuhanen genom att lägga pusslet å människans vägnar. AI kan planera varje schema så att den motsvarar just den listans bästa förutsättningar och där blir planeringen mycket flexiblare.

Företagsidéns pappa, Granibon Sasu Liuhanen (t.h) är läkare, men valde att bli företagare. Jag är också datavetenskapare och ett företag var ett naturligt sätt att förena många kompetenser, säger han. Vd i företaget är Joonas Ollila, också han från
Grankulla.

– AI:n vi utvecklat gör upp arbetsschemat, det vill säga planerar arbetsturerna för de anställda. Att planera ett arbetsschema är ett ständigt kompromissande och det finns många alternativa sätt att göra upp ett schema. Det finns i själva verket så många sätt att det är omöjligt att hitta det perfekta schemat. Planerarna är ändå skickliga på att hitta lösningar och jag funderade på hur vi kan lära en dator att göra samma sak. Svaret hittade jag i förstärkningsinlärning som de allra senaste åren gått om människans förmåga i bland annat schack och andra brädspel. Schemaläggning kan också anses vara ett spel där AI strävar efter att genom att spela mot sig själv hitta ännu bättre lösningar, säger han.

Treskiftsarbete belastar de anställda och påverkar bevisligen hälsan negativt. Det är möjligt att minska belastningen genom att ordna arbetsturerna så att de stöder återhämtningen. Samtidigt är det viktigt att beakta människornas personliga preferenser för att bibehålla arbetsmotivationen och underlätta vardagen för dem.

– Att planera ett schema med 300 turer för 25 personer samtidigt som du ska ta i beaktande att turerna stöder återhämtning och ta hänsyn till personliga önskemål är inte lätt, säger Sasu Liuhanen.

Schemat planeras ofta av en sjukskötare

Vad för slags fördelar innebär AI-planering av arbetsschemat för hälsovårdsorganisationen?

– Möjligheten att erbjuda bättre arbetsförhållanden och höja dragningskraften för hela branschen. Genom att använda AI frias vårdarnas arbetstid från administrativt arbete till egentligt patientarbete eftersom den som ofta planerar arbetsschemat är en sjukskötare, säger Liuhanen.

Arbetsscheman som AI gjort upp stöder enligt objektiva mätare de anställda att orka i arbetet bättre än de listor människor gjort upp. De anställdas önskemål beaktas mycket oftare än förut.

– I själva verket kan man skämtsamt nästan vända upp och ner på den traditionella konstellationen att de anställda gör som arbetsgivaren säger. De anställda får till 98 procents sannolikhet igenom sina önskemål om ledigt och får i praktiken administrera sina arbetsturer i stort sett själva medan systemet ser till att arbetsgivaren ändå har de rätta arbetstagarna i varje skift, säger han.

Ett typiskt betyg personalen ger arbetsschemat är 10/10 men variationen är stor. Ett färdigt schema är alltid en kompromiss och inte ens i den bästa kompromissen får alla enligt Sasu Liuhanen alltid allt de vill.

– I och med systemet byter många grundläggande faktorer sitt mönster. När man förut tyckt att det är jämlikt att alla gör exempelvis lika många helgskift, eftersom något annat hade varit för utmanande att genomföra är det nu möjligt att beakta individuella önskemål. En del vill jobba fler helger, andra färre.

Just nu utgörs kunderna främst av företag inom den privata social- och hälsovårdssektorn.

– Vi har genomfört pilotprojekt i sjukhusmiljö med goda resultat, men på grund av den offentliga sektorns upphandlingsprocesser används systemet ännu inte på sjukhus, säger de.

Andra sektorer skulle också kunna utnyttja AI för tidsplanering eftersom cirka 10 procent av alla arbetare i världen arbetar i skift enligt Sasu Liuhanen. Vid sidan av hälsovården gör man mycket skiftesarbete också inom exempelvis logistiken, industrin och restaurangbranschen.

Vad är er bedömning, hur mycket har ert företag vuxit om fem år?

– Framtiden är svår att förutse – också för AI. Tillväxtmöjligheterna är oändliga och vi förväntar oss att företaget är mångdubbelt större än nu. De exakta siffrorna beror på resurserna som finns tillgängliga för tillväxten, men vi tänker bli Grankullas största företag förr eller senare, säger Sasu Liuhanen och Joonas Ollila.

ÖVERSÄTTNING: PATRICIA HEIKKILÄ

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *