| KAUPUNKI - STADEN

Massiiviset rakennustyöt ovat alkaneet Kauniaisissa

Kaupunkilaisten on syytä varautua tänä kesänä mittaviin rakennustöihin ja liikenteen poikkeusjärjestelyihin. Syynä on kaupunkiradan rakentamisen alkaminen. Urakan takia Tunnelitie sulkeutuu juhannuksen jälkeen viideksi viikoksi.

Myös urakoitsijat painottavat turvallisuuden tärkeyttä, sillä Kauniaisten katuja pitkin tulee liikkumaan pian erittäin paljon kuorma-autoja ja muuta työmaakalustoa. Tämä tulee aiheuttamaan yleiselle liikenteelle merkittävää haittaa.

– Liikenteessä tarvitaankin nyt erityistä tarkkaavaisuutta. Kesälomilleen pian siirtyvien koululaisten vanhempien on myös hyvä muistuttaa asiasta lapsilleen, kaupungilta painotetaan.

Kauniaisten suurin infrahanke koskaan, Kauniaisten kuntatekniikkainsinööri Elina Keränen kiteyttää meneillään olevat kaupunkiradan ja siihen liittyvien hankkeiden rakennustyöt.

Mitä tänä kesänä on odotettavissa Kauniaisissa, Elina Keränen?

– Tulevan kesän ja tulevien vuosien aikana Kauniaisissa rakennetaan Espoon kaupunkirata-hanketta. Rakennustyöt näkyvät ja kuuluvat kaupunkikuvassa, sillä töistä aiheutuu melua, pölyä ja liikennehaittaa.

Mitkä ovat kaupungin omat hankkeet ja miten ne vaikuttavat kesällä?

– Hankkeen yhteydessä kaupunki rakennuttaa myös pyöräilyn ja kävelyn väylää Baanaa sekä Postitorin kiertoliittymän.

Mitä kaupunkilaisten on syytä huomioida liikkuessaan keskustassa?

– Liikkumaan pääsee kyllä, mutta töiden takia liikennettä joudutaan ohjaamaan kiertoreiteille. Varovaisuutta ja tarkkaavaisuutta on syytä noudattaa aina liikenteessä.

Kaupunkilaisilla syytä varovaisuuteen

Kauniaisten kohdalla työt jakautuvat kahdeksi alueurakaksi: alueurakka 2 ja 3. Alueurakka 2 ulottuu Kerasta Kauniaisten Thurmaninpuistoon ja alueurakka 3 Thurmaninpuistosta Koivuhovin alueelle. Alueurakka 2:sta vastaa YIT Infra Oy:n ja NRC Group Finlandin Oy:n työyhteenliittymä LEKA. Alueurakka 3:n urakoitsijana on Destia.

Projektipäällikkö Esa Juhantila toivoo rakennustyömaan lähellä liikkuvilta ihmisiltä erityistä varovaisuutta.

– Rakentaminen näkyy ennen juhannusta pääasiassa Helsingintiellä tehtävien tukiseinien osalta, Postitorin liittymässä sekä aseman seudulla tapahtuvien töiden osalta, jotka vakuttavat myös alueen liikennejärjestelyihin, TYL LEKAn projektipäällikkö Esa Juhantila kertoo alueurakka 2:n työvaiheista.

– Töitä tehdään myös Baanalla sekä olevien raiteiden läheisyydessä. Juhannuksen jälkeen työmaalla alkaa junaliikenteessä viiden viikon totaalikatko, jonka aikana Tunnelitien ja Fasaanin alikulku suljetaan.

Miten turvallisuus on huomioitu?

– Turvallisuuteen hankkeella kiinnitetään erityistä huomiota etenkin suunnittelemalla ja toteuttamalla tilapäiset liikennejärjestelyt asianmukaisesti. Projektin henkilöstö toivoo kuitenkin alueella liikkuvilta ihmisiltä erityistä varovaisuutta, koska työmaa väistämättä tuo alueelle huomattavan määrän raskasta kuljetuskalustoa sekä työkoneita, Juhantila tähdentää.

Kuorma-autoja muutaman minuutin välein Destian projektijohtaja Mika Kallioväli painottaa, että alueurakka 3:ssa Thurmaninpuistosta Koivuhoviin kuorma-autoliikenne tulee olemaan juhannuksen jälkeen hyvin vilkasta.

– Merkittävin vaikutus kesän aikana Kauniaisten alueeseen on juhannuksen jälkeen alkavan viiden viikon ratakatkon töissä, jotka tulevat lisäämään normaaliin työmaatilanteeseen nähden merkittävästi kuorma-autoliikennettä alueen katuverkkoon, Kallioväli kertoo.

– Työmaalta lähtee ja työmaalle tulee materiaalikuormia muutaman minuutin välein. Alue on logistisesti hyvin haastava ja ainoana vaihtoehtona on käyttää alueen julkista katuverkkoa. Pääsääntöisesti kuorma-autoliikenne ohjautuu alueurakka 3:n urakka-alueelta Espoon keskuksen suuntaa eikä esimerkiksi Kauniaisten keskustan suuntaa.

Kallioväli jatkaa, että kesän aikana tehdään lisäksi paljon melua aiheuttavaa työtä kuten pora- ja lyöntipaalutuksia sekä louhintaa.

– Kaikista häiriötä aiheuttavista työvaiheista ja muuttuvista liikennejärjestelyistä tiedotetaan aina etukäteen. Kesän aikana alueurakka 3:n osuudella aloitetaan myös Yhtiöntien alikulkusiltaan liittyviä töitä, minkä takia skeittipuisto on poissa käytöstä 1.8. alkaen ja pysyy suljettuna 2026 lokakuuhun saakka. Yhtiöntien alikulku on käytössä koko työnajan joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta.

Miten turvallisuus on huomioitu?

– Alueen turvallisuutta huomioidaan tiedottamalla alkavista ja häiriötä aiheuttavista työvaiheista etukäteen, aitaamalla käynnissä olevia työkohteita sekä ilmoittamalla alkavasta työmaa-alueesta ”työmaa-alue pääsy kielletty” kylteillä. Töiden turvallinen suorittaminen on huomioitu kaikissa työvaihesuunnitelmissa sekä koko työmaalla toimivan henkilöstön perehdytyksessä, Kallioväli kertoo.

Tämän lisäksi alueen poikkeavia liikennejärjestelysuunnitelmia laadittaessa on pyritty löytämään käytettävistä olevista vaihtoehdoista turvallisin keino työmaaliikenteen hoitamiseen niin, että häiriö ympäristöön olisi mahdollisimman vähäinen, hän jatkaa.

Juhannuksesta alkavan viiden viikon katkon aikana Tunnelitie sulkeutuu kaikelta liikenteeltä. Bussit, pyöräilijät ja jalankulkijat voivat ylittää radan katkon aikana Forsellesintien ja Helsingintien kautta väliaikaista ylikäytävää pitkin. Henkilöautoliikenne ohjataan muuta kautta. Yhtiöntien kohdalla kevytliikenteen alikulkukäytävä pysyy käytössä koko katkon ajan.

Seuraa hanketta täältä:

Livekamera

Voit seurata Postitorin ja uuden Kauniaisten aseman sekä siltojen rakentamista reaaliaikaisesti Kauniaisten kuntatekniikan käynnistämästä raksakamerasta. Palvelu toteutetaan yhteistyössä Raksakamera.fi -palvelun kanssa. Kameran löydät kaupungin kotisivuilta, kaupunkiratahankkeen alta sivulla www.kauniainen.fi/kaupunkirata.

Havainnevideo

Havainnevideon kaupunkiradasta löydät Kauniaisten kaupungin verkkosivuilta www.kauniainen.fi/kaupunkirata kohdasta suunnitelmat. Kauniaisten osuus alkaa videolla noin 2:00 esitysminuutilla.

Liikennejärjestelyt

Ajankohtaiset tiedot kaupunkiradasta ja liikennejärjestelyistä löydät kaupungin sivuilta www.kauniainen.fi klikkaamalla Kaupunkirata-kuvaketta tai kohdasta Ajankohtaista Uutiset.

Kaunis Grani

Seuraavassa Kaunis Granin numerossa kerrotaan kaupunkiradan rakentamisen liikenneturvallisuudesta. Lehti ilmestyy 13.6.2024.

Hankkeen sivut: www.vayla.fi/espoonkaupunkirata

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *