| AJANKOHTAISTA - AKTUELLT

Byggarbetet på Esbo stadsbana påverkar tågtrafiken på Kustbanan 24.6-28.7.2024

Kustbanans tågtrafik väster om Alberga avbryts från och med midsommar och fem veckor framöver på grund av byggarbetena på Esbo stadsbana. Även Tunnelvägen i Grankulla centrum är på grund av arbetena på stadsbanan stängd från all trafik 24.6.–28.7.

Det fem veckor långa avbrottet från och med midsommar genomförs så att arbeten i anslutning till de nuvarande spårens konstruktioner kan utföras och arbetet i närheten av järnvägen kan utföras på ett säkert sätt.

– De nya tilläggsspåren korsar de nuvarande spåren och därför måste en del av de nuvarande spåren och de tillhörande järnvägskonstruktionerna rivas. Bland annat bro- och grundförstärkningsarbetena är också sådana att de sträcker sig under alla fyra spåren, berättar projektchef Tommi Rosenvall vid Trafikledsverket.

Byggandet av tilläggsspår kräver på flera ställen brytning av berg och förstärkning av grunden samt byggande av nya broar. Arbets- och trafiksäkerhetsfrågor i anslutning till brytning förutsätter att tågtrafiken stoppas medan arbetet pågår.

– Den här sommarens viktigaste sprängnings- och brytningsarbeten är bergskärningarna öster om Kilo station, väster om Domsby station och väster om Esbo centrum. De förberedande arbetena vid objekten pågår redan för att de egentliga brytningsarbetena ska kunna utföras så smidigt som möjligt, berättar Rosenvall.

I maj 2024 hade trafiken fyra dygnslånga avbrott och efter sommaren i augusti-september väntar ännu tre 48 timmars trafikavbrott (31.8-1.9, 7.9-8.9, 14.9-15.9) samt två 24 timmars trafikavbrott (22.9, 29.9).

– Avbrotten i maj förlöpte mycket bra och vi lyckades fortsätta med arbetet enligt planerna. Under de korta trafikavbrotten fokuserar man på pålnings- och grundförstärkningsarbeten på broar samt arbeten i anslutning till brobyggande vid de nuvarande spåren eller i deras omedelbara närhet, säger Rosenvall.

Det långa trafikavbrottet kommer att upprepas under de tre kommande somrarna, sista gången 2027. Mellan avbrotten främjas arbetet i områden utanför spåren. För att projektet ska kunna genomföras smidigt är det viktigt att tidtabellen för avbrotten slås fast i god tid på förhand.

Läs mer om hur arbetena inverkar på trafiken och omledningsrutterna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *