| KAUPUNKI - STADEN

Kolumni: Kaupungin talous tasapainoon vuoteen 2027 mennessä

Olen useaan otteeseen kirjoittanut tai haastatteluiden kautta kertonut kaupungin synkentyneistä talouden näkymistä. Taloustilanteen kääntämiseksi paremmaksi kaupunginvaltuusto on kevätkauden viimeisessä kokouksessaan 17. kesäkuuta käsittelemässä talouden tasapainottamisohjelmaa vuosille 2025–2027.

Kaupungin taloustilanne on sellainen, että ilman erillisiä toimia tulos olisi usean miljoonan euron alijäämäinen kunakin vuonna aikavälillä 2024–2027 ja todennäköisesti myös sen jälkeen.

Kaupungin taloustilannetta on kevään 2024 aikana käsitelty kaupunginvaltuuston talousseminaareissa 5.2. ja 8.4. sekä asukasillassa 22.4. Asukkaille ja valtuustoryhmille on myös toimitettu kyselyt, jossa on mm. kysytty millä toimenpiteillä taloutta tulisi tasapainottaa. Yksimielisyyttä siitä, miten taloutta tulisi tasapainottaa ei ole saavutettu, mutta sekä valtuustoryhmien vastauksia että asukaskyselyn tuloksia on hyödynnetty tasapainottamisohjelmaehdotusta laadittaessa. Tasapainottamisohjelman laadinnan lähtökohta on ollut se, että kaupungin talous olisi tasapainossa taas vuodesta 2027 alkaen.

Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle oli, että taloutta tasapainotetaan vuosina 2025–2027 yhteensä 3,6 miljoonan euron säästöillä ja lisäksi kunnallisveron korotuksella 4,40 4,70 %. Kiinteistöveroprosenttien ehdotetaan pysyvän lain sallimassa minimissä. Tasapainottamistoimien painopiste on säästöissä, jotka muodostavat noin 70 % tulosparannuksesta, veronkorotuksen osuuden ollessa noin 30 %. Ehdotettu veronkorotus tuottaisi vuonna 2025 arviolta 1,3 miljoonaa euroa lisätuloja ja vuonna 2027 noin 1,5 miljoonaa euroa lisätuloa.

Edellä mainittujen toimien lisäksi ehdotus sisältää myös mm. investointikaton vuosittain toistuville investoinneille. Ohjelman kokonaisvaikutus on sellainen, että vuoden 2027 tulos parantuisi yli 5 miljoonalla eurolla verrattuna siihen, että jatkettaisiin kuten ennenkin. Lopputulemana olisi se, että kaupunki vuonna 2027 saavuttaisi 0-tuloksen, mikäli ohjelma toimeenpannaan täysimääräisesti, ja muut taustaolettamat pitävät paikkansa. Kaupunginhallituksen ehdotus ei ollut yksimielinen veronkorotuksen osalta ja oletettavaa onkin, että samasta asiasta tullaan äänestämään myös valtuustossa.

Miten 3,6 miljoonan euron säästöt on tarkoitus saavuttaa? Henkilöstömenot muodostavat yhteensä noin 60 % kaupungin kaikista menoista, joten on väistämätöntä, että myös säästötoimien pääpainopiste on henkilöstömenoissa. Henkilöstösäästöt on ehdotettu toteutettavan pääasiassa täyttölupamenettelyn kautta eläköitymisten ja työpaikkavaihdosten yhteydessä. Myös ostopalvelumenoissa ja muissa menoissa on tarkoitus säästää ja tämä toteutuu mm. pienentämällä kaupungin kiinteistökantaa. Kiinteistöt aiheuttavat kaupungille sekä juoksevia ylläpitomenoja että pidemmällä tähtäimellä myös investointimenoja, joten kiinteistökantaa pienentämällä on mahdollisuus saavuttaa säästöjä sekä toiminta- että investointimenoissa. Tavoite on tulevan syksyn aikana saada aikaiseksi päätös mistä kiinteistöistä kaupunki luopuu. Kyseinen päätös tulee väistämättä olemaan vaikea, mutta nykyisessä taloustilanteessa myös täysin välttämätön. Muitakin säästöpäätöksiä tullaan tarvitsemaan lähivuosien aikana, jotta 0-tulos vuodeksi 2027 saavutetaan.

Haluan lopuksi onnitella tuoreita ylioppilaita ja muita valmistuneita sekä toivottaa aurinkoista ja rentouttavaa kesää kaikille!

CHRISTOFFER MASAR

KAUPUNGINJOHTAJA

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *