| KAUPUNKI - STADEN

Rätten till subjektiv dagvård består

Fullmäktige beslöt även 14.3 att Grankulla inte i nuläget tillämpar den punkt i lagen om småbarnspedagogik som träder i kraft 1.8 och begränsar rätten till småbarnspedagogik på heltid.

De ansvariga inom dagvården har räknat ut att en begränsning av denna rätt inte skulle leda till några nämnvärda inbesparingar för staden. En fullmäktigemotion om att bevara den subjektiva rätten till dagvård hade lämnats in i november.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *