| YLEINEN - ALLMÄN

Veronica Rehn-Kivi

Hoppas sommaren varit skön! Var har du firat den?
Tack, sommaren har varit fin även om semestern kanske inte riktigt blev sådan som jag tänkt mej. Det förlängda sommarlovet har varit en slags avvänjnings- respektive inlärningsperiod från ett jobb till ett annat.

Jag har varit ute på stugan i Kyrkslätt och fått njuta av min favoritsysselsättning att vandra i skogen och plocka svamp och bär. Det rekordfina året har gett en stor skörd av både kantareller, blåbär och hallon. Ledigheten har också firats tillsammans med barn och barnbarn i olika sammansättningar. Till sommarens höjdpunkter hörde födseln av vårt tredje barnbarn, en ny liten grankullaflicka.

Vad sysslar du med just nu?
Jag har blivit tjänstledig från mitt jobb på Esbo stad och påbörjat mitt arbete på riksdagen med en massa praktiska arrangemang. Jag har fått min fullmakt granskad av både justitiekanslern och riksdagens talman, bekantat mej med min nya arbetsplats tillsammans med min assistent Krista Brunila och installerat mej i mitt nya minimala arbetsrum. Jag väntar med iver på det nya uppdraget, som officiellt börjar den 6 september med höstens första plenum.

Kom flytten till riksdagen som en överraskning?
Jo, den kom nog som en stor överraskning, även om många efter Carl Haglunds meddelande om avgång från partiordförandeposten spekulerat i vad han har i sikte.

Då Calle ringde mej och berättade att han nästa dag kommer att lämna in sin avskedsansökan till riksdagens talman, och att jag i och med det blir riksdagsledamot från augusti, blev jag först lite besviken och ledsen. Calle har skött sina uppgifter på ett utmärkt sätt och fick ett stort stöd i riksdagsvalet. Samtidigt kände jag naturligtvis en stor glädje och ödmjukhet inför mitt nya uppdrag.

Vad innebär den för hur du jobbar som politiker i Grankulla – tiden kan ju inte räcka till för allt? Kommer du att fortsätta som fullmäktigeordf och med de övriga förtroendeuppdragen?

Det nya jobbet påverkar i teorin inte mitt politiska uppdrag i Grankulla, men kvällsmöten och tillställningar på annat håll kommer tyvärr i praktiken att omöjliggöra att jag hinner delta i alla stadsstyrelsens och samhällstekniska nämndens möten i fortsättningen.

Men uppdraget som fullmäktigeordförande ska jag naturligtvis sköta som hittills. Fullmäktigemötena hålls på måndagar, som i riksdagen är plenumfria, så de påverkas inte av mitt riksdagsjobb.

På vilket sätt kommer du att bevaka Grankullas intressen i riksdagen? 
Jag tycker att det är viktigt att jag som riksdagsledamot är med i kommunalpolitiken. Genom att veta vad som händer på gräsrotsnivå och genom att känna till kommunernas problem och utmaningar gör det möjligt för mej att göra vettiga beslut på nationell nivå.

I Grankulla är för närvarande den största utmaningen social- och hälsovårdsreformen och dess konsekvenser för vår servicenivå.

Vilka ärenden satsar du på i riksdagen, vilka ärenden ligger dig varmt om hjärtat?
I min riksdagsvalskampanj tog jag upp miljön, jämställdheten och arbetslivsfrågor som viktiga teman. Jag vill jobba för åtgärder som förbättrar välmåendet i arbetet, för ett renare Östersjön och för lika behandling av alla invånare, oberoende av ålder, kön eller ursprung.

Jag är speciellt orolig för hur det i social- och hälsovårdsreformen kommer att gå för den förebyggande vården, för rådgivningstjänsterna, för skolhälsovården, och för vården på svenska. Där vill jag ha större bevakning så att de viktiga funktionerna inte körs ner i mastodontprojektet.

Övrigt du vill föra fram:
Jag hoppas att grankullaborna också i framtiden tar kontakt med mig i för dem viktiga ärenden!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *