| KAUPUNKI - STADEN

Stadens resultat 1,5 miljoner på minus

Resultatet för år 2019 är visar ett underskott på 1,5  miljoner euro i Grankulla. Stadsstyrelsen godkände bokslutet den 30.3.

 

 

Det sämre resultatet beror främst på att prognoserna för beskattningsutfallet var sämre än väntat och underskred budgeten med över 5 miljoner euro.

Verksamhetsbidraget eller skillnaden mellan verksamhetsintäkter och verksamhetsutgifter ökade med 2,5 miljoner euro, det betyder en minskning med 4,3 procent jämfört med år 2018. Årsbidraget är ca 4,2 miljoner euro mindre än året innan.

Investeringarna var fortfarande på väldigt stora, 11.4 miljoner euro (10,4 år 2018). Under året genomfördes stora projekt som var mellan  800 000 – 1,6 miljoner. Största enskilda investeringen var infrastrukturen i centrum på 2,9 miljoner euro. Investeringarna finansierades i huvudsak med stadens egna intäkter.

I slutet av året hade staden kortfristiga lån på 2 miljoner euro.

Stadsstyrelsen godkände och skrev under bokslutet 30.3. Bokslutet ska nu behandlas i revisionsutskottet och sedan i juni i stadsfullmäktige.

Läs bokslutet:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *