| KAUPUNKI - STADEN

Kauniaislaisten oppilaiden koulu alkaa torstaina

Koulut alkavat torstaina. Kauniaisten sivistystoimenjohtajan Heidi Backmanin mukaan lähtökohtana on, että kaikki lapset voivat aloittaa kouluvuoden tavallisesti lähiopetuksessa.

 

– Täysin normaalia siitä ei kuitenkaan tule. Laadimme tällä hetkellä ohjeita kouluille siitä, kuinka eri tavoin voidaan turvata hygienia- ja turvavälivaatimukset. Suuria kokoontumisia pitää välttää ja ryhmien sekoittumista ei pitäisi mielellään tapahtua.

Parhaillaan suunnitellaan toimenpiteitä eri skenaarioille. Suomessa ei ole enää poikkeustilaa, ja kaikkia kouluja ei voida siksi sulkea tuosta noin vain.

– Kunnat toisaalta voivat tehdä päätöksen koulujen sulkemisesta kokonaan tai osittain, jos tartunnat alkavat yhtäkkiä levitä paikallisesti. Tässä tapauksessa kunnan tartuntaviranomaiset tekevät ensin päätökset käytettävistä toimenpiteistä, sitten me koulutuksen parissa työskentelevät toteutamme pedagogiset toimenpiteet, Heidi Backman kertoo.

Uusia rajoituksia voi tulla nopealla tahdilla. Vaikutusta on myös vapaa-aikapalveluihin. Kirjasto, kansalaisopisto, taiteen perusopetus, nuorisopalvelut, urheilukentät ja kulttuuripalvelut saavat hänen mukaansa olla valppaina ja soveltaa palveluitaan uusien olosuhteiden mukaisesti.

– Joudumme luultavasti elämään suuressa epätietoisuudessa vielä pitkään. Ja paljon uusia päätöksiä ja nopeita toimenpiteitä tullaan vaatimaan.

Lue Heidi Backmanin kolumni koulun avauksesta täällä:

Koulujen alku korona-aikana

Takanamme on poikkeuksellinen kevät ja edessämme epävarma syksy.

Olemme pitkään keskustelleet alati nopeutuvasta yhteiskunnallisesta muutoksesta, ja tänä vuonna olemme koronaepidemian seurauksena kokeneet, mitä ääritilanne voi tarkoittaa.

Maaliskuun puolivälissä opetus muuttui lähes yhdessä yössä. Oli suuri muutos kun opetustavat, joita oli kehitetty vuosien varrella sitten kansakoulun alkuaikojen 1800-luvulla, piti muuttaa etäopetukseen, itsenäiseksi ja digitaaliseksi opiskeluksi.

Keväällä saadut kokemukset olivat suurelta osin hyviä, mutta tietenkin haasteellisia. Suurin osa oppilaista selviytyi oikein hyvin, jotkut jopa entistä paremmin, mutta tiedämme, että keväällä havaitut ongelmat näkyvät vasta myöhemmin. Tämän takia koulumme valmistautuvat erityisiin tukitoimiin, jos niitä tarvitaan. Kun arvioimme kevään poikkeusoloja, olemme havainneet tiettyjä menestystekijöitä, joista osa on ollut kansallisia osa paikallisia.

Suomalaisten luottamuskulttuuri on yksi vahvuuksistamme. Maassamme vallitsee vahva luottamus kodin ja koulun välillä. Olemme iloisia ja kiitollisia siitä, miten oppilaidemme kodit tukivat lapsia huolimatta siitä, että useat vanhemmista olivat myös itse etätöissä, ja kuinka on myös luotettu koulujen ja opettajien järjestelyihin. Kun vanhemmat ja opettajat työskentelevät saman tavoitteen puolesta, on se parasta lapsille.

Tämä merkitsee sitä, että Suomen hajautettu toimintamalli on parempi kuin keskitetty ja tarkasti ohjattu toimintatapa, ja tämä on suonut mahdollisuuden vaihtaa nopeasti uusiin työskentelytapoihin. Osaavat ja itsenäiset opettajamme, joilla on kansainvälisten vertailujen perusteella suuri pedagoginen vapaus, pystyivät nopeasti ottamaan käyttöön toimintatapoja, jotka sopivat parhaiten heidän opetukseensa ja heidän oppilailleen. Toimintatapamme siis antaa jatkossa hyvät edellytykset innovaatiokulttuurille, jota tarvitaan, kun olot muuttuvat nopeasti ja on epävarmuutta. Suuri kiitos koulujen henkilökunnalle kaikesta tehdystä työstä.

Vuonna 2016 tehdyssä opetussuunnitelmassa korostetaan muun muassa oppilaitten aktiivista osaa omassa oppimisessaan, ja digitaalisen oppimisympäristön merkitystä.

On itsestään selvää, että meille oli hyötyä näistä painotuksista. Kauniaisissa olemme myös tarkoituksellisesti panostaneet digitaalisuuteen, ja me kuulunemme niiden kuntien joukkoon, joiden koulut ovat parhaiten varustettuja digitaalisesti. Sekä opettajamme että oppilaamme ovat tottuneet työskentelemään digitaalisesti. Muutama vuosi sitten tekniikka ei olisi antanut mahdollisuuksia yhtä tehokkaaseen etäopiskeluun kuin nyt keväällä.

Koulut eivät ole vain opetusta ja oppimista varten. Koulun on myös tarjottava turvallinen sosiaalinen ympäristö, jossa voidaan yhdessä kaverien kanssa olla liikunnallisesti aktiivisia, ja saada ravintorikasta kouluruokaa. Tätä puolta ovat monet oppilaista kaivanneet, ja olemme iloisia, että saimme oppilaat takaisin kouluihin toukokuun puolivälissä. Nyt elokuussa jatkamme lähiopiskelulla tavalliseen tapaan, ja otamme luonnollisesti huomioon käsihygienian sekä turvavälin.

Meillä eivät enää ole kansalliset poikkeussäännöt voimassa, mutta jos koronatilanne pahenee, voidaan paikallisella tai alueellisella tasolla ryhtyä toimiin koulujen ja päiväkotien toimintojen osalta. Jos näin käy, kevään kokemukset ovat meille hyödyksi, ja jatkamme hyvää yhteistyötä opetuksen ja sosiaali- ja terveystoimen sekä kotien ja koulujen välillä.

HEIDI BACKMAN

SIVISTYSTOIMENJOHTAJA

KÄÄNNÖS: JUHANI HEIKKILÄ

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *