| KAUPUNKI - STADEN

Stadsstyrelsen: Skattesatserna för nästa år på nuvarande nivå

Stadsstyrelsen föreslår för fullmäktige som sammanträder 16.11 att nuvarande skattesatser för inkomst- och fastighetsskatter hålls oförändrade nästa år.

Budgetförslaget som nu är under behandling har uppgjorts enligt de strikta budgetdirektiv som styrelsen gav på våren.

– Budgetförslagets resultat visar klart underskott, men är inte nära på heller så dåligt, som vi ännu på våren hade förväntat oss, säger stadsdirektör Christoffer Masar.

Årsbidraget är ca 3,3 milj. euro svagare än i budgeten för detta år. Resultatet för 2021 beräknas visa ett underskott på ca 3,4 milj. euro. Det strukturella resultatet visar ett ännu större underskott, ca 6,7 milj. euro, d.v.s. då man från resultatet drar av försäljningsinkomster och ersättningar för markförsäljning.

Investeringarna år 2021 uppgår till 12,3 milj. euro.

På utgiftssidan orsakas press speciellt av i detta läge överstora löneförhöjningar (2,59 %) som orsakas av nya arbetsmarknadsavtalen. Kostnadstryck uppkommer också på grund av coronaläget i form av stora tilläggsräkningar från HRT och specialsjukvården.

– Servicenivån hålls också efter denna budget på utmärkt nivå i Grankulla, säger Masar.

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *