| KAUPUNKI - STADEN

Ympäristöpäällikkö: Jokainen puu säästetään, jos se vain on mahdollista

Junghansin metsäalueen puiden kaato on askarruttanut ja osin myös kuohuttanut kaupunkilaisten mieliä ja mm. Kauniaisten ympäristöyhdistys rf on erittäin kriittinen lehdelle lähettämässä kirjeessään.

Turvallisuustekijät, kirjanpainajakuoriaiset, puiden sairaudet ja huonokuntoisuus, ympäristöpäällikkö Anna-Lena Granlund-Blomfelt listaa tekijöiksi, mitkä johtivat Junghansin metsäalueen hoitoharvennukseen.

Junghansin metsäalueen vieressä kulkee hiekkapäällysteinen kävelytie ja metsän keskellä on pieni polku. Tuoreet kannot ja sahanpuru kertovat, että paikalta on kaadettu puita – osin kookkaitakin, lähinnä koivuja ja kuusia. Parhaillaan on menossa uusien puiden istuttaminen. Kaadettujen puiden tilalle istutetaan 65 lehtipuuta, mikä on kolme kertaa se määrä, mitä alueelta kaadettiin. Suojaverkoilla ympäröidyt, noin metrin mittaiset ja silmuille ehtineet jalavat sekä tammet, kertovat uuden puusukupolven tulosta.

Pyydettiin, että Kauniaisten ympäristöpäällikkö AnnaLena Granlund-Blomfelt kertoo taustoja Junghansin metsäalueen harvennukselle. Hän toteaa, että Kauniaisissa on kolme metsänhoitoon ja puiden kaatoon liittyvää peruspilaria:

1. Kaupungin alueella tulee säilyttää mahdollisimman paljon puustoa muun muassa kaupungin ilmeen säilyttämiseksi.

2. Erityisesti suositaan kauniita yksittäispuita, puuryhmiä ja metsiköitä, jaloja lehti- ja havupuita sekä muodoltaan ja kasvutavaltaan erikoisia puita.

3. Puita ja puuryhmiä, joilla on selvää suojavaikutusta tuulilta, ilmastosaasteilta, melulta ja muulta häiriöltä tule säilyttää mahdollisimman runsaasti.

– Kaupungin ensisijainen tavoite on säilyttää niin monta elinkelpoista puuta kuin mahdollista kaupungin omistamilla alueilla, Granlund-Blomfelt painottaa. Jotta varmistetaan, ettei puita kaadeta turhaan, tekee kaupunki puiden kuntokartoituksia ja riskiarviointeja. Näin tehtiin myös Junghansin metsikössä. Kartoituksessa oli mukana kaupungin puutarhapuolen ammattilaiset sekä ulkopuolinen puuasiantuntija, jonka erityisosaamista on kaupunkialueilla tehtävät puututkimukset.

Ympäristöyhdistys kysyy lehdelle lähettämässään kirjeessään, tehtiinkö koeporauksia?

– Tutkimuksissa käytettiin mm. mikroporaustekniikkaa, joka soveltuu erityisesti kaupunkiympäristön puihin.

Kuntokartoituksen tutkimustulosten pohjalta Kauniaisten yhdyskuntavaliokunta päätti yksimielisesti toukokuussa 2020 (57 §), että kaadettaviksi ehdotetut puut poistetaan.

– Puut kaadettiin talvella 2021 nosturilla tukien siten, ettei jäljelle jäävät puut vahingoitu. Valiokunta velvoitti kaupunkia istuttamaan tilalle uusia puita. Istutustyöt ovat parhaillaan menossa, Granlund-Blomfelt kertoo.

Mistä syystä kaadettiin niin monia terveitä puita, kysyy Kauniaisten ympäristöyhdistys?

Puiden kuntoa ei aina voi Granlund-Blomfeltin mukaan päätellä kantojen tai katkaisukohdan perusteella. Osalla Junghansin metsikössä kaadetuista puista katkaisukohta näyttää terveeltä, mutta syyt löytyvät muualta. Esimerkiksi koivua vaivaa usein valkolaho tai pakurikääpä, joka aiheuttaa rungon yläosan lahoamista.

Myöskään kaarnakuoriaisten tuhot eivät näy kannossa, koska hyönteinen jyrsii kaarnan alla olevan nilakerroksen pois rungosta ja vahingoittaa siten puun veden ja ravinteiden saantia. Kuivuminen ei aiheuta rungon lahoamista vaan puu kuivuu pystyyn. Kirjanpainajien mukana puihin tulee myös sinistäjäsieniä, jotka osallistuvat yhdessä kuoriaisten kanssa puun tappamiseen. Pystyyn kuollut kuusi tai pihta on kaadettava, koska sen myrskynkestävyys on heikko.

– Kuntokartoituksessa kävi ilmi, että osa Junghansin metsikön kuusista ja pihdoista (entisellä nimellä jalokuusi) kärsivät kirjanpainajakaarnakuoriaisten aiheuttamasta kuivumisesta. Yksi kookas koivu oli sahauskohdasta terve, mutta kallistunut voimakkaasti, joten se oli syytä kaataa. Sillä oli myös bakteerivuotoa rungosta, mikä on usein merkki ylempänä rungossa olevasta lahosta. Osassa koivuista oli runsaasti kuivia oksia ja kuusilla voimakasta harsuuntumista (havupuissa neulaskato ja lehtipuissa lehtikato), onkaloita tai vaurioita rungossa. Harsuuntumisen aiheuttajia ovat muun muassa erilaiset taudit, puiden ikääntyminen ja sääolot, Granlund-Blomfelt kertoo.

Granlund-Blomfelt painottaa Junghansin metsikön huonokuntoisten puiden poistaminen olevan mitä suurimmalta osin turvallisuusasia. Metsikössä ja sitä halkovalla polulla sekä kävelytiellä liikkuu päivittäin kaiken ikäisiä ihmisiä ulkoilemassa, matkalla kouluun, päiväkotiin ja töihin sekä ulkoiluttamassa koiraa – niin tuulessa kuin tuiskussa. Riskiä yllättävään puunkaatumiseen ei voi ottaa. Parin viime vuoden aikana Kauniaisten alueellakin on aivan yllättäen kaatunut muutamia puita. Vahingot ovat onneksi olleet vain materiaalisia. Espoossa ja Nurmijärvellä sen sijaan on sattunut muutamakin kuolemaan johtanut puun kaatuminen.

 

Puiden kaataminen ja metsänhoito Kauniaisissa

Huonokuntoiset ja varallisiksi todetut puut kaadetaan katuviheralueilta, puistoista ja taajamametsistä kaupungin toimesta. Kaupunginpuutarhuri ja kunnossapitopuutarhuri tarkkailevat puiden kuntoa ja kunnon muuttumista osana toimenkuvaansa. Myös asukkaat voivat ilmoittaa akuuteista havainnoistaan.

Kaupunki laatii kymmenvuotisen luonnonhoitosuunnitelman pitkän tähtäimen suunnitelmana. Sen mukaisesti toteutetaan mittavammat hoito- ja harvennushakkuut. Luonnonhoitosuunnitelma laaditaan kymmeneksi vuodeksi kerrallaan. Suunnitelma kaudelle 2022–2031 on tällä hetkellä viimeisteltävänä, minkä jälkeen se viedään yhdyskuntavaliokunnan hyväksyttäväksi. Suunnitelmaan pyydettiin asukkaiden kommentteja suunnittelun aloitusvaiheessa toukokuussa 2020. Luonnos valmistui tämän vuoden maaliskuussa ja siitä tiedotettiin kaupungin nettisivuilla sekä Kaunis Grani -lehdessä. Valmis luonnonhoitosuunnitelma julkaistaan netissä.

Asemakaavoitetulla alueella puiden kaatamista säätelee Maankäyttö- ja rakennuslain § 128, minkä mukaan puiden kaataminen on luvanvaraista ja suunnitelmallista – koskee se sitten kaupungin tai yksityisten omistamia tontteja ja maita. Laki edellyttää maisematyöluvan saamista puun kaatamiseen, mitä edeltää kunnossapitopuutarhurin tai kaupunginpuutarhurin kohteessa tekemä arviokäynti eli puustokatselmus.

Puiden kaatoon ja kaupungin metsänhoitosuunnitelmiin voit tutustua kaupungin netissä: kauniainen.fi:

Yksityisille: Asuminen ja ympäristö > Rakennusvalvonta > Puiden kaataminen Kauniaisissa

Kaupungin metsänhoito: Asuminen ja ympäristö > Kadut ja viheralueet > Metsä ja muut viheralueet

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *