| KAUPUNKI - STADEN

5 kysymystä Granimallista

Taru Ikäheimonen, toimit projektityöntekijänä Kaunaisissa sekä Granimallin koordinaattorina että lasten ja nuorten hyvinvointityön toimeenpanijana. Mikä on Granimalli?

 

Granimalli on Kauniaisten versio Suomen Harrastamisen mallista, jossa tavoitteena on tarjota peruskouluikäisille lapsille ja nuorille maksutonta harrastamista koulupäivän yhteydessä. Harrastustarjonnan pohjana on käytetty lasten ja nuorten omia toiveita siinä määrin, kun niitä on ollut mahdollista toteuttaa. Tavoitteena on huomioida myös erityistarpeiset lapset ja tarjota heille kerhoja, joissa lisätukea on tarjolla. Granimalli toimii pääosin Opetus- ja kulttuuriministeriön hankerahoituksella, mutta kaupunki panostaa tähän myös 20 % omaa rahaa.

Granimalli on syyskuussa lähdössä täysillä käyntiin kaikissa Kauniaisten peruskouluissa. Miten se näkyy kouluissa?

Koronarajoitukset eivät valitettavasti mahdollista yhteisen harrastetilaisuuden järjestämistä oppilaille. Koulujen seinille ilmaantuu kuitenkin mainoksia harrastuksista elokuun loppupuolella. Jokaiselle koululle luodaan oma harrastuslukujärjestys, josta selviää oman koulun harjoitustarjonta. Harrastuslukujärjestykset jaetaan opettajille, Wilma-viestin kautta koteihin ja ne löytyvät viikolla 33 myös kaupungin kotisivuilta. Ilmoittautumaan pääsee 23.8. klo 6.00 lähtien. Iso osa kerhoista pidetään koulun tiloissa joko opettajien, muun henkilökunnan tai ulkopuolisen harrastuksentarjoajan toimesta. Kaikille ohjaajille jaetaan valkoinen Granimallin huppari, joista heidät tunnistaa kerho-ohjaajiksi.

Ketkä kaikki kaupungissa ovat mukana tekemässä työtä lasten ja nuorten hyvinvointipalveluissa?

Lasten ja nuorten hyvinvointi on monen toimialan yhteinen tavoite, vaikka Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toimeenpano kuuluukin ensisijaisesti sosiaali- ja terveystoimen alle. Käytännössä teen yhteistyötä niin opetustoimen, koulujen, nuorisotoimen kuin sosiaali- ja terveystoimenkin kanssa. Granimalli on yksi osa Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa ja sen myötä teen yhteistyötä hyvin laajalla rintamalla myös eri seurojen ja yhdistysten kanssa. Yksi tärkeä tavoite tälle vuodelle on viestinnän ja tiedon löytymisen parantaminen (koskien erityisesti lasten ja nuorten palveluita), joissa uudet kotisivut ovat keskeisessä asemassa. Tämäkin työ on vielä kesken.

Mitä itse odotat, että projekti tuo mukanaan?

Toivon, että Granimallin kautta erityisesti sellaiset lapset ja nuoret, joilla ei ennestään ole ollut harrastusta – syystä tai toisesta – löytäisivät itselleen mielekästä tekemistä. Näiden harrastusten tavoitteena ei ole kilpailutoiminta vaan hauska harrastus. Haluaisin nähdä, että ensimmäisten vuosien jälkeen Granimalli vakiinnuttaisi paikkansa luonnollisena osana koulupäivää ja että kauniaislaiset oppisivat tietämään, mikä Granimalli on. Olemme kuitenkin vielä uuden palvelun rakennusvaiheessa ja kehitämme toimintaa vastaamaan tarpeita. Granimalli antaa mielestäni myös hyvän väylän lasten ja nuorten osallistamiseen ja kuulemiseen.

Onko mukana myös yhdistyksiä? 

Granimallin kerhoja on vetämässä opettajia, avustajia, urheiluseuroja, kuvataide- ja musiikkikouluja sekä mahdollisesti myös lukiolaisia nuoria. Uusi kauniaislaisen yhdistys Vaikuttajaverkosto Hän – Sinä & Minä ry tarjoaa avustajia erityistarpeisille lapsille. Yhdistys on keskeisessä roolissa siitä näkökulmasta, että kaikilla lapsilla olisi mahdollisuus päästä harrastamaan erityistarpeistaan huolimatta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *