| KAUPUNKI - STADEN

5 frågor om Granimodellen

Taru Ikäheimonen, du är projektanställd i Grankulla som koordinator för Granimodellen och du verkställer välmåendearbetet inom barn- och ungdomssektorn. Vad är Granimodellen?

Granimodellen är Grankullas version av Finlandsmodellen för hobbyverksamhet där målet är att erbjuda barn och ungdomar i grundskolan gratis hobbyverksamhet i samband med skoldagen. Utgångspunkten är barnens och ungdomarnas egna önskemål i den mån de varit möjliga att förverkliga. Målet är också att beakta barn med specialbehov och erbjuda klubbar med tilläggsstöd för dem. Granimodellen finansieras i huvudsak av Undervisnings- och kulturministeriets projektanslag, men staden står själv för 20 % av utgifterna.

Granimodellen startar för fullt i alla grundskolor i Grankulla i september. Hur märks det i skolorna?

Coronarestriktionerna innebär att det tyvärr inte går att ordna gemensam hobbyverksamhet för eleverna. Annonser om hobbyerna kommer ändå upp på skolornas väggar i slutet av augusti. Ett eget hobbyschema skapas för varje skola och i det framgår hobbyverksamheten i den egna skolan. Hobbyschemat delas ut till lärarna, via Wilma till hemmen och finns från vecka 33 också på stadens webbsida. Anmälningarna börjar den 23.8 kl. 6.00. En stor del av hobbyverksamheten ordnas på skolan och leds antingen av lärarna, annan personal eller utomstående personer. Alla hobbyledare får Granimodellens vita munkjacka så eleverna känner igen dem.

 Vem i staden deltar i barnens och ungdomarnas välmåendetjänster?

Även om det huvudsakliga ansvaret att verkställa barnens och ungdomarnas välmående hör till social- och hälsovårdssektorn är det ett gemensamt mål för många sektorer. I praktiken samarbetar jag med både undervisningssektorn, skolorna, ungdomsarbetet och social- och hälsovården. Granimodellen är en del av välmåendeplanen för barn och ungdomar och därför samarbetar jag på mycket bred front även med klubbar och föreningar. Ett viktigt mål i år är att förbättra kommunikationen och förbättra informationens tillgänglighet (gäller i synnerhet tjänster för barn och ungdomar), där nya webbsidor har en central ställning. Det här arbetet håller fortfarande på.

Vad väntar du själv att projektet leder till?

Jag hoppas barn och ungdomar som av olika orsaker inte förut haft en hobby hittar något meningsfullt att göra via Granimodellen. Syftet med de här hobbyerna är inte tävling utan en rolig hobby. Jag vill att Granimodellen under de första åren etablerar sin plats som en naturlig del av skoldagen och att Graniborna lär sig vad Granimodellen är för något. Vi håller på att bygga upp en ny tjänstemodell och utvecklar verksamheten så den motsvarar behoven. Jag tycker också att Granimodellen ger barn och ungdomar en chans att vara delaktiga och blir hörda.

Deltar föreningar i projektet?

Lärare, assistenter och personal från idrottsklubbar och konst- och musikinstitut samt eventuellt gymnasister leder Granimodellens klubbar. Den nya Grankullaföreningen Nätverk med inflytande Hen – Du & Jag erbjuder assistenter till barn med specialbehov. Föreningen har en central roll för att alla barn ska ha en möjlighet att få ha en hobby oavsett sina specialbehov.

ÖVERSÄTTNING: PATRICIA HEIKKILÄ

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *