| KAUPUNKI - STADEN

Kolumni: Sote-uudistuksen jälkeinen aika kaupungin taloudessa

Kauniaisten kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 14.11. hyväksynyt vuoden 2023 talousarvion.

Kyseessä on Kauniaisten ensimmäinen budjetti ilman sosiaali- ja terveyspalveluja, jotka vuodenvaihteen jälkeen siirtyvät Länsi-Uusimaan hyvinvointialueelle. Mitä muutoksia kyseinen suuruudistus aiheuttaa Kauniaisten talousarviolle ja taloudelle laajemmin?

Budjetin ylivoimaisesti suurimmat muutokset liittyvät verotulojen ja valtionosuuksien suhteiden radikaaliin muutokseen. Nykyinen 17 prosentin kunnallisvero alenee 12,46 prosenttiyksikköä, ja siirtyy osaksi valtionverotusta, ja kaupungin tuloveroprosentti on ensi vuonna 4,36. Kiinteistöveroprosentit pysyvät entisellään. Verotulojen osalta tämä tarkoittaa kokonaisverotulojen pudotusta yli 80 miljoonasta eurosta ensi vuoden noin reiluun 30 miljoonaan euroa. Verotulot putoavat vielä entisestään vuodelle 2024, kun vuoden 2022 veroprosenttiin liittyvä ns. verohäntä (osa verotuloista tilitetään vielä vuoden 2022 kunnallisveroprosentilla ja yhteisöveron jako-osuudella) tippuu pois, ja vuoden 2024 verotulojen ennustetaan enää olevan noin 27 miljoona euroa. Vastaavasti valtionosuudet, jotka vuonna 2022 ovat noin 4 miljoonaa euroa, nousevat vuodeksi 2023 lähes 18 miljoonaan ja vuodeksi 2024 noin 24 miljoonaan euroon.

Valtionosuudet ovat viime vuosina muodostaneet noin 0-5 % Kauniaisten ns. verorahoituksesta, kun varsinaiset verotulot ovat muodostaneet loput noin 95-100 %. Tulevaisuudessa valtionosuudet muodostavat lähes puolet tästä rahoituksesta. Tämän etuna on suhdanneriippuvuuden väheneminen, mutta toisaalta haittana on se, että kaupunki hyötyy jatkossa paljon vähemmän talouden ja verotulojen myönteisestä kehityksestä. Toiminnan tulojen ja menojen osalta muutokset ovat myös suuria, vaikkakaan ei yhtä radikaaleja kuin verorahoituksen osalta. Toimintatulot putoavat suhteellisesti paljon vähemmän kuin toimintamenot. Toimintatulot tippuvat 15->11 miljoonaa euroa vuodessa, eli noin 27 % ja toimintamenot 89,5-> 52 miljoona euroa vuodessa, eli noin 42 %.

Kaupungin menorakenne muuttuu huomattavasti henkilöstömeno painotteisemmaksi. Vuoden 2022 budjetin suurimmat menoerät olivat henkilöstömenot 41,5 milj. ja palvelujen ostot 35,2 milj. Vuoden 2023 budjetin henkilöstömenot ovat arviolta noin 32 miljoonaa ja palvelujen ostot enää reilu 10 miljoona euroa. Tämän muutoksen etuna on menojen heilunnan väheneminen, mutta se korostaa entisestään tarvetta pitää henkilöstörakennetta tarkoituksenmukaisena.

Omalta osaltani suurimmat lähiaikojen jännitysmomentit liittyvät tämän vuoden marraskuun ja joulukuun verotilityksiin, jotka ovat historiallisen tärkeitä. Syy sille on, että tämän vuoden verokertymällä on ratkaisevan suuri vaikutus siihen, paljonko valtionosuuksia kaupunki saa vuodesta 2024 eteenpäin. Edellä mainitut luvut perustuvat maltilliseen verotuloennusteeseen. Mikäli optimistisempi ennuste verotulojen osalta toteutuu loppuvuonna, se kyllä entisestään lisää kaupungin valtionosuusriippuvaisuutta, mutta se antaa samalla Kauniaisille paremmat kokonaistulot ainakin lähivuosille. Tämä taas nostaisi selvästi kaupungin vuosikatetta ja siten mahdollisuuksia rahoittaa tulevia suurinvestointeja, eli Kauniaisten osuutta kaupunkiradasta ja tulevia tarpeellisia kouluinvestointeja.

Summa summarum voisi sanoa, että seuraavan muutaman vuoden tilanne näyttää talouden osalta varsin toiveikkaalta, mutta pidemmällä tähtäimellä suurimmat uhkakuvat liittyvät valtionosuuksien pysyvyyteen ja kaupungin kykyyn priorisoida ja rahoittaa investointeja.

Toivotan kaikille kauniaislaisille rentouttavaa joulunaikaa sekä hyvää uutta vuotta!

CHRISTOFFER MASAR,

KAUPUNGINJOHTAJA

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *