| URHEILU - IDROTT

GrIFK Fotboll vill utreda vad smällar mot huvudet innebär

GrIFK Fotboll har som första fotbollsklubb i Finland tagit i aktivt bruk elektroniska instrument som mäter slagen och krafterna som riktas mot huvudet. Instrumenten testas först av två lag samtidigt och klubben och lagen får information om stötar riktade mot huvudet under träning och spel.

Fotboll är världens populäraste idrottsgren. I Finland gick antalet aktiva spelare i fjol över 150 000. Tillväxten har varit snabb också i Grankullaklubben GrIFK Fotboll, som redan har 750 aktiva med spelarpass och utöver det mer än 200 hobbyspelare och fotbollselever. Klubben får mer än 1000 personer att röra på sig varje vecka.

Fotboll ställer både fysiska och tekniska krav på spelarna. Under en match gör spelaren många spurter där hastighet och riktning förändras. Kontakt hör till spelets natur och slag kan också riktas på mot huvudet. Det här har man nu börjat tänka på i Finland och på olika håll i världen. I slutet av 2019 offentliggjordes nämligen en studie i Skottland där det framgick att före detta fotbollsspelare led oftare än andra av olika slags neurodegenerativa sjukdomar såsom demens. På grund av det här har nickning av bollen begränsats i bl.a. USA, Sverige och England. I Finland har Bollförbundet uppgett att det förbereder rekommendationer för barn, ungdomar och vuxna. (HS 29.12.2022).

Med ACT Head Impact Tracker kan man följa med stötarna mot huvudet hos enskilda spelare, hur många de är och hur tätt de sker i realtid. Med hjälp
av den kan man till exempel följa med att begränsningar följs, följa effekten och inverkan av fys- och teknikträningar samt andra åtgärder med tanke på antalet slag mot huvudet samt hur stora krafterna är
och hur ofta de sker.

Instrumentet som används i Grani är ACT Head Impact Tracker och det har utvecklats och tillverkas av finska uppstartsfirman Northern Sports Insight and Intelligence.

– Det är verkligen viktigt att förstå att det inte bara handlar om kraftiga slag och hjärnskakningar. Små och ofta förekommande slag mot huvudet inom en kort tidsrymd är också skadliga för den neurologiska hälsan. Det finns åtminstone tre faktorer som påverkar: kraften på slaget, antalet slag och hur nära varandra de sker. Fotboll är en av de få sporter där man använder huvudet som spelinstrument så det är viktigt att förstå hur huvudspel påverkar spelarnas hälsa på kort, mellanlång och lång sikt, säger vd Heidi Kivimaa, en av firmans grundare.

GrIFK Fotbolls verksamhetsledare Johanna Tiinus säger att det enligt dagens forskning är motiverat att fästa uppmärksamhet vid och sträva efter att förbättra idrottarnas hälsa och välmående genom att undersöka kraften på slagen, antalet och frekvensen på slagen i huvudspel.

– Därigenom kan vi hitta de effektivaste och mest ändamålsenliga sätten och åtgärderna att förbygga stötar mot huvudet samtidigt som vi tar grenens krav i beaktande. Åtgärderna kan vara olika slags tids- eller antalsbegränsningar, rätt slags fys- och teknikträningar samt att göra spelstilen, spelsättet och taktiken mindre belastande, säger hon.

Kärleken till idrotten, grenen och att vinnlägga sig om spelarnas utveckling och hälsa är enligt Johanna Tiinus den bärande kraften i projektet. B-flickornas Nikki Hanén (t.v), Sofie Opsenica och Kerttu Luoma är nöjda med projektet.

Vad säger då spelarna själva?

– Det är viktigt att mäta och undersöka hjärnorna och det är säkert bra att man undersöker hur slagen mot huvudet påverkar hjärnan för jag har t.ex. hört mycket om att slag mot huvudet som barn utsätter en lättare för minnessjukdomar, så en mätare är en bra sak, säger B-tjejernas Kerttu Luoma.

– Jag tycker att slag mot huvudet är riktigt illa eftersom de kan skada utvecklingen och hjärnverksamheten, säger B-tjejernas målvakt Nikki Hanén.

– Slagmätning är bra eftersom man då kan märka om huvudet utsätts för ett kraftigt slag och då kan man också undvika dem, säger Sofie Opsenica.

GrIFK Fotboll är genom projektet modigt med i fronten av grenutvecklingen.

– ”Den spelar inte som är rädd” eller ”det här hör till spelet” är gammalmodig inställning som bör skrotas. Man visste inte förr men man vet nu och det förpliktigar varje aktör inom grenen att se till att verksamheten är trygg, hälsosam och rolig, säger Kivimaa, som också är Grankullabo.

ÖVERSÄTTNING: PATRICIA HEIKKILÄ

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *