| KAUPUNKI - STADEN

Spana in svärmare och ljus jordhumla

Till stadens sommarblommor har vi särskilt valt växter som lockar till sig pollinerare. Vi har dessutom sått ängsväxter i parkerna och längs med gatorna.

Urvalet av sommarblommor består det här året i huvudsak av bi- och fjärilsväxter som lockar till sig pollinerare. Till blomväxter som producerar nektar eller pollen räknas i årets planteringar olika salvior (Salvia), upprättväxande jätteverbena (Verbena), anisisopar (Agastache), solhatt (Echinacea), rudbeckia (Rudbeckia), rosenskära (Cosmos), kokardblomster (Gaillardia), blomstertobak (Nicotiana), zinnia (Zinnia), blossblomma (Cuphea), röllika (Achillea), lobelia (Lobelia), femtunga (Scaevola), snöflinga (Sutera) lejongap (Antirrhinum), heliotrop (Heliotropium), kanna (Canna), hedblomster (Helichrysum), ampelskära (Bidens), klockranka (Cobaea), svartöga (Thunbergia), tvillingsporre (Diascia), blåklint (Centaurea), begonia (Begonia), margerit (Argyranthemum), tagetes (Tagetes) och dahlia (Dahlia) med enkla eller halvfyllda blommor. För pollinerare är det svårt att nå fram till nektarn i växter med helfyllda blommor eftersom blommans talrika kronblad effektivt hindrar åtkomsten till matbordet. Olika växtarters blommor lockar ofta till sig olika insektsarter. Till lejongapets delvis stängda honungsgryta når bäst tunga insekter, såsom humlor fram. Narcisstobaken besöks däremot till största delen av nattfjärilar, olika slags svärmare och nattfly.


Äng

Blomgrupperna vid stadshuset, planteringarna i rondellen på Grankullavägen, blommorna vid trafikdelarna på Tunnelvägen, de hängande amplarna, alla stora krukor på stadens gatuområden och blomsterbåten i Gallträsk är fulla med blomväxter som lockar pollinerare. Stadens planturval inbegriper även några andra säsongsväxter som av en eller annan orsak inte är huvudsakliga näringsväxter för våra pollinerande insekter, men som har andra fördelar. I blomstertornens ojämnt torkande växtförhållanden klarar sig hängpelargoner allra bäst och därför har vi valt dem till tornen i år också. Till blomstertornen är det i allmänhet bra att välja en hängande växt som blommar långt in på hösten eftersom de hängande grenarna täcker tornets strukturer. För säsongen 2023 har vi skaffat två nya modeller av blomstertorn där växterna är planterade i våningar med droppbevattningssystem. I den gamla modellen var växterna planterade i de små hålen i blomstertornets stomme, vilket har varit utmanande vid bevattning.

På begravningsplatsen finns traditionell silverek. Den bildar under det första året en silverglänsande bladrosett och först under det andra året blommor med nektar. I finska förhållanden odlas växten inte flerårigt, så därför njuter vi endast av det första årets ståtliga bladverk. Av de likaså traditionella och friska gravväxterna som blommar hela sommaren producerar Impatiens-släktens flitiga lisor inte heller tillräckligt med nektar för att fungera som näringsväxter. I krukorna på fastigheternas gårdar har vi enligt önskemål haft med batat som har ett dekorativt bladverk och hängpetunia. Prydnadsbatat blommar mycket sällan och petuniorna producerar väldigt lite nektar. De färggranna petuniorna drar däremot pollinerare till sig, som sedan tar sig till blomgruppens andra växter som producerar nektar.

För att öka naturens mångfald, låter vi i allmänhet växterna med örtstam växa sig höga på områden som inte är avsedda för vistelse: sådana platser är väg- och dikesrenar samt parkernas kantområden och övergångszoner. Vi har under de senaste åren anlagt flera olika blomsterängar omkring i staden, särskilt på platser där vresrosen (Rosa rugosa), som är klassad som en invasiv art, avlägsnats. De rosenplantor som eventuellt ännu kommer upp på de här ställena är lätta att skära av i samband med att ängen slås. Det är också viktigt att vi röjer förvedade slyväxter som gror av sig självt längs med många vägar både för trafiksäkerhetens skull och för att underhålla gator och diken. Det här arbetet ska göras varje år då skotten ännu är så tunna att de kan avlägsnas genom slåtter. Vi utför arbetet med en kantklippare eller med en beskärningsmaskin som är fäst på en grävmaskin. Sedan planterar vi träd och underhåller trädbeståndet på alla sådana ställen där det finns tillräckligt med plats för träden att växa. Utöver växter med örtstam är träd, såsom de vanliga vide, rönn, al, björk och asp viktiga näringskällor för pollinerare. Sälgen som hör till videsläktet är i själva verket en av de viktigaste växterna för mikroorganismer och för vårens pollinerare eftersom den är en av de första som blommar.

Femtunga 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *