| - AKTUELLT

Sansåkers nya daghem

Ingressi puuttuu

I och med att daghemmet blev färdigt finns alla Grankulla stads daghem i byggnader som är planerade för daghems-verksamhet. Alla daghem har också en egen föreståndare.

Den nya daghemsbyggnaden är ljus och öppen. Olika färger i tamburerna ger en rytm åt det långa huset. Grupperna har stora och mångsidiga utrymmen, vars väggar och dörrar till stor del består av glas. Också fönstren är höga som väggar.

“Alla barn, också de som kryper, kan se ut genom fönstren. Mellanväggarna av glas gör det möjligt för personalen att följa med barnens lekar utan att avbryta dem”, berättar Kirsi Vuosamlmi som är daghemsföreståndare på Sansipellon päiväkoti.

Det nya daghemmet består av sex olika barngrupper som flyttat dit från Heikelintien päiväkoti, Satuvuoren päiväkoti och Puistokujan päiväkoti som alla nu stängts.

Att flytta från små utrymmen till ett stort har varit en stor för-ändring, men gruppernas sammansättning har bibehållits såväl vad gäller barnen som de vuxna. Det har gjort an-passningen lättare. Barnen verkar ha vant sig lättast.

“Barnen stiftade bekantskap med de nya utrymmena redan i byggnadsskedet. För föräldrarna och personalen har det va-rit svårare att ge upp de små idylliska daghemmen, trots att de hade sina egna problem”, funderar Annika Hiitola, sta-dens chef för småbarnsfostran.

Det nya daghemmet är byggt och inrett med barnens säker-het i åtanke. På toaletterna är WC-skålarna och lavoarerna i barnhöjd och möblerna är utan vassa hörn. Tack vare jord-värme och golvvärme har man kunnat undvika de sedvanli-ga batterierna.
“Det viktigaste med tanke på barnens säkerhet är ändå att det finns trygga vuxna”, påminner Hiiltola.

Att satsa på personalens välmående och förebyggande av sjukdomar är därför mycket viktigt.

I grupperna har man därför bord och stolar i vuxenhöjd, och barnen sitter på höga stolar. På det sättet försöker man undvika ryggproblem som är en vanlig arbetsskada bland daghemspersonal.

Satsningen på akustik och väggar och tak som drar åt sig ljud underlättar personalens ljudanvändning i de öppna utrymmena.

“Det här är en enorm satsning från stadens sida och det är fint att det är gjort ordentligt. Huset är ritat av arkitekter och välplanerat. Vi har fått vara med och planera ända från bör-jan och vi upplever att vi har blivit hörda. Många av våra önskemål gick genom”, säger Hiiltola.

Jordvärmen, egna solpaneler och rörelsekänsliga ljus stöder en hållbar utveckling.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *