| KOULUT - SKOLAN

Grankullaskolornas digiskutt

För ett par år sedan startade vi Koko Hela Grani. Projektet var ett sätt att brända digitaliseringen inom bildningssektorn i Grankulla. Redan i juni 2013 beslöt fullmäktige i stadens IT-strategi att personliga arbetsredskap utgör ett mål i den grundläggande utbildningen och att de garanteras för gymnasiestuderande senast 2016. Vi tog alltså vårt s.k. digiskutt (digiloikka) tidigt. Först i år har en större mängd kommuner tagit samma steg.

Redan för ett år sedan hade vi bara 1,25 elever/apparat, och om vi räknar med elevernas egna smartapparater fanns det så mycket som 2 apparater per elev uppkopplade i skolornas trådlösa nät. Snart får vi uppgifter om läget i år, men vi vet redan nu att vi så gott som nått målet. Alla gymnasiestuderande har redan tillgång till ett personligt arbetsredskap.

Digiskuttet handlar emellertid allra minst om utrustning och teknik. Det viktigaste är att vi har en undervisning som möjliggör det som är kärnan i de nya läroplanerna. För eleverna är det meningsfullt att studera bredare fenomen, som överskrider läroämnen och som motsvarar de framtida kompetensbehoven. Eleverna ska lära sig att jobba tillsammans och de ska ta en aktivare roll i sin egen inlärning. Och lärandet kan ske överallt, inte bara i klassrummet.

I en studie som gjordes i fjol visade det sig att våra lärare har goda förutsättningar att klara den här utmaningen, bättre än i landet i medeltal, och många lärare i våra skolor har redan jobbat på det här sättet. Nu ordnar vi digiverkstäder för lärarna och organiserar det IT-pedagogiska stödet, vi samarbetar med lärarutbildningen och vi testar nya undervisningssätt och ny teknik i flera piloter. Läs mer om vårt digiskutt på vår webbsida kokohelagrani.fi. Nästa år fortsätter vi våra digitala äventyr med att på bred front fira Grankulla 110 år och därpå följande år Finland 100 år.

Heidi Backman, bildningsdirektör
 
Ilmoitus


 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *