| YLEINEN - ALLMÄN

Recept kan förnyas elektroniskt​

Tjänsterna på Mina Kanta-sidorna har utvidgats och omfattar nu också förnyelse av recept som skrivits ut inom den offentliga hälsovården. Recept som skrivit av privatläkare kan inte förnyas e-ledes.

I Grankulla har hälsouppgifter och patientjournaler lagrats på MinaKanta-sidorna sedan juni 2015. Patientuppgifter från tiden före det finns inte på sidorna. Vårduppgifterna syns i regel på sidorna redan följande dag.

De som anlitar hälsotjänsterna i Grankulla har önskat att laboratorieresultaten läggs ut på Mina Kanta-systemet, men tyvärr tillåter inte patientdatasystemets teknik för närvarande detta. Meningen är emellertid att en ändring ska ske och såväl laboratorie- som röntgenresultat ska vara tillgängliga på Mina Kanta före årets slut.

www.kanta.fi/omakanta

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *