| LAPSET - BARN

Roliga och avslappnade sommarläger för barn

Grankullas kultur- och fritidstjänster ordnar igen i år de populära dagslägren Barnens Sommar för barn i åldern 7-12 år i juni och augusti. Medborgarinsitutet erbjuder enligt tidigare modell MusikSommar-lägret för små vänner av musik.

Fritisväsendet har utvecklat sommaraktiviteterna och samarbetet med övriga aktörer i staden. Det här betyder att man kommer att kunna erbjuda allt flera barn roliga och meningsfyllda sommaraktiviteter. Mottot är ”Något för var och en – och gärna oförglömligt”.

Det vankas fartfyllda aktiviteter för varje dag. De duktiga lägerledarna hjälper just dig att pröva och lära nya saker i en trygg miljö.

Barnens sommar i Grani 2016 bygger på tre temahelheter, vilka alla barn deltar i under veckan, dock så att barnet ska välja ett huvudtema (huvudläger) enligt sina egna preferenser eller behov. Lägerdagen börjar alltid med huvudtemat: KONSTLÄGER, SPORTKURS eller SOMMARPARK.

KONSTLÄGRET är ett läger där man prövar på olika kulturupplevelser, ex. graffiti och gatudans. Det är lätt att delta i programmet utan tidigare erfarenhet. Ledarna är experter inom sina respektive områden.

På SPORTKURSEN får barnen leka, spela och bekanta sig med olika idrottsgrenar med yrkeskunniga idrottsinstruktörer som handleder.

SOMMARPARKEN erbjuder sysselsättning i form av hantverk samt brädspel och utomhusspel. Den stressfria lägerdag lämnar också gott om utrymme för barnens egna lekar och bestyr. Som lägerledare har vi ungdomsledare och skolgångsbiträden.

Lägerdagen börjar alltid på Nya Paviljongens gård (Västra skolstigen 1) kl. 9 och slutar kl. 14. På förmiddagen sysslar barnen med sitt huvudtaema. Efter lunchen byter man till något av de två andra temana. Lägerveckan avslutas med en film eller med lägerdisco. Ett detaljerat veckoprogram delas ut i början av lägret.

Barnens sommar I: 6–10.6.2016
Barnens sommar II: 13–17.6.2016
Barnens sommar III: 20–23.6.2016
Barnens sommar IV: 8-10.8.2016 (bara sportkurs, sista dagen 10.8 är utflyktsdag)

Priset är 80 euro/läger. Avgiften täcker försäkringarna, en gemensam lunch och lägerledare i toppklass☺

Till Barnens sommar i Grani kan man anmäla sig bara på nätet. Anmälan börjar onsdagen 27.4 kl. 9. Mer information och anmälan på adressen: www.grankulla.fi/barnenssommar

ÄR MUSIKSOMMAR-LÄGRET NÅGOT FÖR DITT BARN? Medborgarinstitutes Musiksommar kostar 150 euro/vecka. Där är kravet att man spelat i minst sex månader. Anmälningen sker per telefon till Grankulla Medborgarinstitut fr.o.m. måndagen 18.4. kl. 10, tfn 09 5056 274. Kom ihåg också att anmäla vilket instrument barnet spelar, hur länge barnet spelat och ifall barnet har någon specialdiet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *