| KAUPUNKI - STADEN

JO bestämde vem som får hämta från dagis

Riksdagens biträdande justitieombudsman anser att man inte kan sätta en åldersgräns för vem som får hämta barn från dagis. Det finska och svenska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik i Grankulla har förbjudit minderåriga att hämta från dagis. Nu ändras reglerna.

När Ulla Jutilas tvååring gick i dagis i Grankulla ville hon att hans bror som var 16 år ibland skulle kunna hämta sin lillebror ifall ingen annan hann.
– Jag ville att 16-åringen skulle fungera som reserv. Det kunde ju dyka upp situationer då varken jag eller min man skulle hinna till dagis, det behövdes bara att tåget från Helsingfors var försenat och att jag var i tåget och han på resa, säger Jutila. Hennes arbetsplats ligger i Helsingfors och hennes man arbetar på olika håll i huvudstadsregionen.
Daghemmet godkände inte att den sextonåriga brodern hämtade tvååringen. Ulla Jutila tyckte inte det var rätt utan ville att det finska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik häver daghemnets beslut.
Frågan behandlades i utskottet i Grankulla som också beslöt att en minderårig inte får hämta barn från daghem.
– Jag tyckte fortfarande inte att det var rätt så jag överklagade hos JO, säger Jutila.

Fick rätt
Biträdande justitieombudsmannen gav Jutila rätt.
Såhär säger biträdande JO Jussi Pajuoja:
“Det finns ingen lagstiftning som reglerar vem som får hämta ett barn från daghem eller hur gammal personen får vara.”
JO säger i utlåtandet att en kommun inte ensidigt med ett beslut kan begränsa den rätt som vårdnadshavaren enligt lag har att bestämma över sitt barn.
Ulla Jutila är glad över slutresultatet. Hon vill att andra grankullabor ska känna till sina rättigheter.
Men hon har ingen nytta av beslutet för egen del. Hennes yngsta är nu i ett daghem i Esbo för att han ska lära sig engelska.

Nya regler
Grankulla stad ändrar nu reglerna som både det svenska och finska utskottet för undervisning och småbarnspåedagogik har godkänt. Anvisningarna ger inte daghemspersonal möjlighet att överlåta barnen till minderåriga.
Enligt bildningsdirektör Heidi Backman har staden utrett frågan ett par gånger och det har visat sig att juridisk expertis haft olika uppfattning om saken.
Eftersom biträdande justitieombudsmannen avgjort att man inte kan förbjuda att barnen överlåts till en minderårig, utan personalen bör avgöra från fall till fall om det är tryggt att överlåta barnet till en minderårig, ändrar staden på sitt förfarande.
–Vi håller på och förbereder förändringen i våra anvisningar och den går till utskottbehandling senare i höst, säger Heidi Backman.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *