| - KULTUREN

Grankullaelev på andra plats i skrivtävling

Esbo krigsveteraner rf och Esbonejdens kulturstiftelse arrangerade hösten 2017 en Finland 100 skrivtävling i samarbete med gymnasierna i Esbo, Grankulla och Kyrkslätt. Tävlingen hade mer än 60 skribenter med mycket högklassiga texter.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Email this to someonePrint this page

Som ordförande för tävlingsnämnden fungerade Hannu Viitanen (viceordförande för Esbo krigsveteraner rf och ombud för Esbonejdens kulturstiftelse), Helena Luukkonen (styrelsemedlem i Esbo krigsveteraner rf), redaktör Olli Ihamäki och fem modersmålslärare från fem olika finsk- och svenskspråkiga gymnasier. Tävlingens beskyddare var Jukka Mäkelä, stadsdirektör i Esbo.
Vinnarna belönades med diplom och stipendier vid en fest i Metro-arenen 6.12.2017. Priserna delades ut av Hannu Viitanen, Helena Luukkonen, Olli Ihamäki och Jukka Mäkelä.

Placeringarna var:
1. Iiris Neuvonen ( med namnet Kipinä, Etelä Tapiolan lukio)
2.Linnéa Lang ( med namnet Cecilia Langenskiöld, Gymnasiet Grankulla Samskola)
3. Helmi Wiikeri (med namnet Helmi, Kaitaan lukio)

Bildtext: Priserna i skrivtävlingen Finland 100 delades ut vid en fest i Metro-arenan (frv) tävlingens beskyddare stadsdirektör Jukka Mäkelä, pristagare Iiris Neuvonen, Linnéa Lang, Helmi Wiikeri, tävlingsnämndens ordförande Hannu Viitanen, tävlingens initiativtagare Helena Luukkonen och redaktör Olli Ihamäki.