| KAUPUNKI - STADEN

Vårdreformen lockade många Grankullabor till biblioteket

Den för alla öppna diskussionen med temat vårdreformen i klarspråk drog många till Grankulla stadsbibliotek på onsdagskvällen den 5.9.

Det aktuella ämnet väckte känslor och drygt 80 personer hade kommit till diskussionen, som höll på i nästan två timmar. Grankulla stadsdirektör Christoffer Masar och social- och hälsovårdsdirektör Ulla Tikkanen, som ansvarar för vårdreformen, inledde med att berätta om bakgrunden för den kommande social- och hälsovårdsreformen samt landskapsreformen.

Hittills har reformerna skjutits upp i ett par omgångar, dagens information är att de träder i kraft i början av 2021.

Ulla Tikkanen och Christoffer Masar.

Masar sade att ingen med säkerhet vet vad som pågår i riksdagen men att tidtabellen ser ut att vara ytterst stram. Masars bedömning är i likhet med många andras att även nästa regering antagligen fortsätter jobba med frågan och att det är mer sannolikt att reformerna skjuts upp än att de förverkligas.

Enligt Masar är det landskapsfullmäktige som i slutändan beslutar om tjänsterna i Grankulla. Han anser att det är viktigt att tjänsterna stannar i staden.

På plats var också riksdagsledamoten Veronica Rehn-Kivi, som är medlem av riksdagens social- och hälsovårdsutskott. Hon svarade i sitt anförande på en publikfråga om hur vårdreformen kommer att påverka Grankullas ekonomi. Rehn-Kivi konstaterade att om reformen godkänns kommer Grankulla att höra till Nylands landskap vars ekonomi är rejält på minussidan. Hon är också mot reformerna och sade att det finns många risker med att lägga ut tjänsterna.

ÖVERSÄTTNING: PATRICIA HEIKKILÄ

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *