| KAUPUNKI - STADEN

Sotekören samlar sjungande kommunanställda

När den nygrundade Sotekören har sina övningar möts folk från olika sektorer inom social- och hälsovården i Grankulla. Totalt består kören av 10–15 personer.

– Jag är med för att få sjunga och vara tillsammans med andra från staden. Det här här en jättebra ide. Jag har träffat kollegor som jag inte träffat ansikte mot ansikte tidigare, säger Ilse Ekberg från hälsocentralen.

Kören är ett samarbete mellan social- och hälsovårdssektorn och musikinstitutet. Den leds av Raisa Rangell, sånglärare vid musikinstitutet.

– Det här en del av medlemmarnas rekreationsverksamhet, säger hon. Social- och hälsovårdsdirektör Ulla Tikkanen, som är den som kläckt iden, säger att att det här ska vara en kör med låg tröskel. Raisa Rangell håller med och säger att vissa har körbakgrund och andra inte. Körsångarna ska också själva få bestämma repertoaren.

– Jag försöker se till att alla är nöjda. Jag arrangerar stycken som passar kören och dess medlemmar, säger hon.

Raisa Rangell.

På det här viset passar sångerna både de som inte sjungit tidigare och de som är mera erfarna körsångare.

– Det funkar bra. Det här är rätt nytt och jag har inte ens träffat alla anmälda, men vi har haft roligt och körmedlemmarna har lämnat körtimmen sjungande, säger Raisa.

Enligt henne är det här ett bra sätt att främja arbetshälsan.

– Här träffar man kollegor på ett annat sätt. Undersökningar visar också att körsång ger mycket socialt. Att sjungande tillsammans är t.ex. bästa sättet att förebygga demens, enligt forskare, säger hon.

Kören har tillsvidare inte några konserter inbokade, men Rangell tror att kören kommer att sjunga vid någon tillställning på Villa Breda under våren.

Sjungande planerare

När vi träffas för intervjun under körens tredje övning vid Villa Breda dyker Tanja Kuronen-Norra upp. Hon är körmedlem och har en intressant titel på sin namnbricka: Sjungande planerare. Det visar sig att hon arbetar som planerare på Villa Breda och en del del av jobbet går ut på att sjunga för de boende i huset.

Tanja Kuronen-Norra (t.v), Ilse Ekberg, Carita Hansson och Kaisa Lenkkeri sjunger i Sotekören.

Hon började i november och det handlar om ett försök som pågår åtminstone fram till slutet av april.

– Det här är det underbaraste jobb man kan ha. Att få se att musiken utformar hemliga ingångar även i huvudet hos dem som inte annars kan kommunicera. Det finns de som inte kommer ihåg en enda julsång när man frågor, men sedan när man börjar sjunga kommer de ihåg allt, säger hon.

En annan körmedlem på plats är Kaisa Lenkkeri, som jobbar med administration inom social- och hälsovården.

– Jag tycker att konceptet är härligt, dvs. att man får träffa kollegor från olika områden och sjunga ihop. Det här kommer säkert att bereda deltagarna stor glädje, säger hon.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *