| KAUPUNKI - STADEN

Kolumn: Våra barns trygghet

Våra barn och unga har rätt till trygghet och välbefinnande i hemmen, i skolan och var de än rör sig, också på nätet.

I den senaste skolhälsoundersökningen från år 2019 ser vi att barn och unga i skolorna i Grankulla mår väl i nationell jämförelse. De flesta upplever att de är en viktig del av familjen, kompisgruppen och skolgemenskapen. Grankulla är i en klass för sig på två punkter. Nästan alla har en hobby och barn och unga rör mycket på sig.

Däremot är det oroväckande att attityderna till drogerna blivit klart mer accepterande bland eleverna i Grankullaskolorna och att många meddelar att de får alkohol av sina föräldrar. Alltför många utsätts för mobbning och sexuella trakasserier och många mår mentalt dåligt eller är skoltrötta. Bland pojkarna är mobbning mycket vanligare än bland flickorna, som istället uppger sexuella trakasserier och mentala bekymmer i alltför hög grad.

Av flickorna i åk 7-9 hade t.ex. 5 procent upplevt sexuella trakasserier i skolan, 17 procent i offentliga utrymmen och så mycket som 24 procent på telefonen eller nätet. För pojkarna är motsvarande andelar 4, 5 och 9 procent. På nätet sprids också i hög grad lögner och hatprat. För oss vuxna kan det vara svårt att ingripa i det som sker på nätet, eftersom de flesta barn inte berättar om det för vuxna.

Grankullas finska skolor har därför nyligen som pilotverksamhet tagit i bruk en nättjänst, someturva, som ger barn och unga stöd och juridisk hjälp när de upplever att de blivit trakasserade på nätet. En rapport från Åbo som testat tjänsten några månader visar att barn och unga använt tjänsten och det förefaller som om tjänsten i åtminstone vissa fall lett till brottsanmälan. Mer info om tjänsten hittar du i denna tidning och på nätet www. someturva.fi . Genast när den svenska versionen blir klar tas den i bruk av de svenska skolorna. Detta sker enligt planerna i april.

Grankullas resultat från skolhälsoundersökningen har analyserats i samarbete med Helsingfors universitet och behandlats av social- och hälsovårdsutskottet. Bildningens fem utskott behandlar resultaten under februari-mars. Vi kommer i olika former att återkomma med mer information om resultaten och åtgärderna.

HEIDI BACKMAN

BILDNINGSDIREKTÖR

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *