| KAUPUNKI - STADEN

Masar: Bra början, men svårt att ännu säga om regeringens stöd räcker

Regeringen har beslutat om åtgärder för att hjälpa kommunerna som drabbas hårt av coronakrisen. Är åtgärderna tillräckliga, stadsdirektör Christoffer Masar?

– Eftersom de helt slutliga summorna och på vilket sätt de kommer att fördelas ännu är oklara, är det svårt att kommentera om åtgärderna är tillräckliga. Min första reaktion på basis av regeringens presskonferens den 8.4 är att åtgärderna är en bra start, men ännu otillräckliga i förhållande till de stora inkomstbortfall och utgiftsökningar som coronaepidemin för med sig. Men det är ännu öppet exakt hur stor tilläggsåtgärder regeringen kommer att ta senare under året och hur de kommer att fördelas.

Han har samtidigt också förståelse för att regeringen nu i första hand måste se till att rädda våra företag och därmed hindra konkurser, arbetslöshet och det att förutsättningarna för ekonomins återhämtning efter coronaepidemin försämras.

– I slutändan är nog detta också nyckeln för att kommunerna skall klara sig ekonomiskt, säger han.

Hur klarar Grankulla krisen?

– Det positiva är att vi inte har några långfristiga skulder och att vårt ackumulerade överskott i balansräkningen, från tidigare års positiva resultat, är stort i förhållande till vårt befolkningsunderlag, dvs. cirka 52,7 miljoner euro. Det negativa är att vi som en kommun som är totalt beroende av skatteintäkter, kommer att få ett mycket kraftigare inkomstbortfall än kommuner som får en stor del av sina intäkter via statsandelar. Min stora oro är att de kommuner som är minst beroende av statsandelar åter igen kommer att få lida av det, eftersom inkomstbortfallet slår hårdast mot dem och stödåtgärderna ofta riktas till statsandelsberoende kommuner. Men det att Grankulla inte sedan tidigare är skuldsatt och har ett gott ackumulerat överskott betyder att vi inte blir tvungna å göra några paniklösningar.

Tvingas staden ta till permitteringar under våren?

– Vi försöker om möjligt undvika permitteringar. Vi har ganska väl lyckats hitta uppgifter för våra anställda också för enheter, där egentliga verksamheten har avslutats p.g.a. coronakrisen. Vi uppmuntrar nu också våra anställda vid stängda enheter, med mindre att göra, att utnyttja möjligheten till att ta ut semestrar.

Det här beslutade regeringen:

Som en första åtgärd i denna krissituation ersätts förlusterna av kommunernas skatteinkomster 2020 med 547 miljoner euro. I och med coronakrisen stöder regeringen kommunerna också med ett stödpaket på minst en miljard euro. Paketet ska ingå i tilläggsbudgeten för maj.

 

 

 

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *