| KAUPUNKI - STADEN

Christoffer Masar: Många tuffa beslut väntar nya fullmäktige

Stadsfullmäktige samlades till ett ekonomiseminarium på Hanaholmen på tisdagskvällen. Även Grankulla står inför stora utmaningar.

Hur ser det ut med ekonomin i Grankulla just nu, stadsdirektör Christoffer Masar?

För år 2020 och 2021 del kommer resultaten i stadens resultaträkning att vara kraftigt negativa, speciellt p.g.a. skatteinkomstbortfall och nya coronautgifter. På längre sikt ligger största hoten, förutom i Finlands allmänna ekonomiska utveckling och social- och hälsovårdsreformens finansieringsmodell, i stadens mycket stora investeringsbehov. Det handlar både om Grankullas andel i nya stadsbanan, ungdomsgården, skolor, daghem och renoveringsbehov av simhallen.

Hur ser hösten ut i Grankulla? Vilka är de mest akuta ekonomiska besluten som måste fattas?

Alla stadens sektorer bereder för tillfället sparåtgärder, för att uppnå den budgetram stadsstyrelsen beslöt om i juni. De föreslagna sparåtgärderna behandlas därefter av stadens utskott, stadsstyrelse och slutligen i december stadsfullmäktige, som beslutar om vilka sparåtgärder kan godtas. För investeringarnas del görs besluten för år 2021 del i samband med budgeten för det året, men nya fullmäktige efter kommunalvalet, kommer också att ha många tuffa beslut framför sig gällande bl.a. en ny investeringsram.

Kommer att coronaepidemin att få långtgående följder för staden, vilka i så fall?

Det är ännu svårt att säga. På kort sikt är skatteinkomstbortfallen mycket stora och arbetslösheteten har stigit från runt 5 % till över 11 %. Ifall en högre arbetslöshet blir mera bestående, så får det också långsiktigare effekt på stadens ekonomi.

Finns det ett tryck på att höja skatteöret?

Inte till år 2021. Kommande åren beror delvis på hurdana beslut vi själv klarar av att göra och till ännu större del till hur det allmänna ekonomiska läget utvecklas.

Läs mera om ekonomin i stadsdirektörens kolumn i nästa Kaunis Grani (24.9.)


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *