| KAUPUNKI - STADEN

Stadsstyrelsen: Grankulla med i planeringen av stadsbanan, men fattar beslut om deltagande i kostnader senare

Grankulla stad förbinder sig i det här läget endast att delta i planeringskostnaderna för stadsbanan. När planerna är klara fattas ett nytt beslut om stadens andel av kostnaderna.

Stadsstyrelsen, som möttes till ett extra möte på tisdagskvällen, föreslår för fullmäktige att avtalet godkänns med vissa villkor. Styrelsen hade önskat tilläggsinformation gällande speciellt kostnaderna och grunderna till dem.

Nu beslutade styrelsen efter en par timmar diskussion och omröstning att staden deltar i planeringen av stadsbanan, men fattar beslut om stadens investeringskostnader senare.

Investeringen är enligt stadsstyrelsen dyr.

– Största orsaken till den stora kostnadsbördan är att staten som del av MBT-avtalet mera bara förbinder sig att finansiera 50 % av banprojektet, då tidigare andelen varit 70 %. Men då inte Esbo eller andra större städer lyckats hindra staten att göra den här ändringen är det osannolikt att Grankulla skulle lyckas med det, säger stadsdirektör Christoffer Masar.

Han påpekar dock också att det även finns många fördelar. Den enskilt viktigaste vore säkert nya perronger och bättre tillgänglighet vid Grankulla järnvägsstation.

– Vi skulle också bl.a. få en ny järnvägsbro och underfart, som både funktionellt och estetiskt vore bättre än nuvarande, nya anslutningsparkeringshus, två nybyggda underfarter och bl.a. bullerskydd för nästan hela Grankullasektionen av banan, säger han.

Kan Grankulla fälla stadsbanan?

– Grankulla har godkänt MBT-avtalet, där stadsbanan är ett av huvudprojekten. Men juridiskt sett finns det inget som direkt tvingar staden till att godkänna avtalet om genomförande av stadsbaneprojektet, säger Masar.

Huruvida det vore klokt att fälla stadsbanan är sedan enligt honom en annan fråga.

– Man kan vara av många åsikter gällande vad vore en rättvis kostnadsfördelning, men att fälla stadsbanan vore enligt min mening inte klokt både p.g.a. nyttorna, men också för att det är viktigt att Grankulla bär sin del av ansvaret för regionalt viktiga projekt, såsom andra kommuner också gjort i övriga projekt.

Stadsbanan ger två tilläggsspår från Alberga till Esbo centrum. Byggandet skulle pågå i flera år.

Fullmäktige fattar det slutliga beslutet i frågan den 23 november. Fullmäktigemötet kan ses i direktsändning via stadens webbplats.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *