| KAUPUNKI - STADEN

Hit vill brandkåren flytta

Inget är ännu hundra procent säkert, men om Grankulla FBK får sin vilja igenom så byggs en ny brandstation på den s.k. ST1-tomten inom de närmaste åren.

– Vi har länge drömt om en station som motsvarar dagens normer och kriterier, säger kårchef Jens Tegengren.

Staden har sedan tidigare berett en tomt för en ny brandstation på Bensowsgränden 4 – tomten bakom ST1- tomten (Bensowsgränden 2), men nu är tanken att FBK ska flytta ett steg närmare Grankullavägen och bygga på tomten där det som är kvar av bensinmacken nu finns.

Både Tegengren och FBK:s vice ordförande Tony Hagelberg är hoppfulla eftersom planen nu har tagit ett steg framåt då stadsstyrelsen givit grönt ljus för planändringen i området. Den nuvarande brandstationen, dvs. depån bakom det gula brandkårshuset är byggd 1963, och är för liten och omodern och inte heller bra placerad mitt emot Mäntymäkiskolan med tanke på utryckningarna.

Lång process

Stationsbygget har varit en lång process. Förhandlingarna började kring år 2000. Inom Västra Nylands område ligger ansvaret på kommunerna att se till att brandkårerna har ändamålsenliga lokaler – även då det gäller frivilliga kårer.

Jens Tegengren (t.v.) och Tony Hagelberg hoppas att beslutsfattarna ställer sig positiva till en planändring som möjliggör en ny brandstation på ST1-tomten.

– I Grankulla FBKs fall är saken mera komplex då brandkåren fungerar i en fastighet som ägs av själva brandkårsföreningen. Västra Nylands räddningsverk betalar ersättning FBK för de kvadratmeter som står till räddningsverksamhetens direkta förfogande, t.ex. tre av de fem existerande garagen. Till fastigheten hör bl.a. själva det gula brandkårshuset samt bilverkstaden på Stationsvägen 20. Både gula huset och bilverkstaden är uthyrda, berättar Jens Tegengren.

FBK hoppas på snabb lösning

– Vår nuvarande tomt på Brandkårsvägen är under planändring och fem före färdig. Då den biten är genomförd, vilket gott kan bli redan nästa år, är vi beredda för nästa steg, dvs. ett eventuellt nybygge, säger Tegengren.

Om det blir en flytt blir FBK nästan granne med Västra Nylands räddningsverks centralbrandstation, men det har inte varit avgörande i frågan.

– Läget är taktiskt bra för vår utryckningsberedskap. Stationen skulle finnas nära både Åboleden och Ring II, vilket gör att vi på kort tid kan nå längre. En annan faktor är att stationen blir lättare tillgänglig för manskapet att nå vid utryckning. Eftersom stationen inte är bemannad har de frivilliga brandmännen hemberedskap vilket innebär att man rycker iväg från den plats och ställe där för tillfället befinner sig: jobb, skola, hemmet, butiken osv, säger Tegengren som ändå konstaterar att det vore ett stort plus att vara nära centralbrandstationen, eftersom det ger en naturlig synergi.

Föreningen betalar

Den befintliga planen tillåter bygge i 900 m2 i två plan. Det finns en ritning som är från 2007 och enligt den skulle huset bli litet på 800 m2 .

– Den planen kommer vi att ändra på eftersom den planen redan innehåller faktorer som föråldrats sedan 2007. Den ritningen skulle också innebära ett väldigt dyrt bygge. Vi är övertygande om att vi kan komma förmånligare undan, säger Tony Hagelberg som är byggmästare i det civila.

För kostnaderna av bygget står Föreningen Grankulla Frivilliga Brandkår r.f. Finansieringen ska skötas genom en försäljning av den nuvarande tomten på Brandkårsvägen 9-11.

– Detta sätter också press på den planändring som där nu är aktuell, eftersom nybygget och gamla tomtens försäljning går hand i hand. Ifall vi inte får ekonomi ut av en försäljning av vår nuvarande tomt så kan vi inte finansiera ett nybygge, samma sak gäller om ett nybygge skulle bli för dyrt av orsak eller annan, säger Tegengren.

I en modern brandstation ska det enligt dem finnas gott om utrymme. Det som nu också saknas är god ventilering och avgasutsug. Dessutom är fordonens garageplatser trånga samtidigt som bilarna bara växer.

– Som det nu ser ut fyller bilarna garaget från dörr till vägg, säger Hagelberg.

En brandstation ska också vara byggd så att det tydligt finns en gräns mellan sk. smutsiga och rena utrymmen och det ska finnas gym, kontor och lektionssal.

– Nu måste vi ta oss igenom våra sociala utrymmen och gymmet med smutsig och rökförgiftad utrustning för att komma till det rum där service och framförallt tvätt kan skötas. Detta är arbetshälsomässigt mot alla dagens principer, säger Tegengren.

Ungdomsavdelningen utgör en viktig del av brandkårens verksamhet vid sidan om den operativa.

– Ungdomarna behöver också bra lagerutrymmen för den egna utrustningen och skåp för den personliga skyddsutrustningen, påpekar Tegengren.

Grankulla FBK

  • Utryckningsarbetet sker med hjälp av brandkårens frivilliga, oavlönade personal, rakt underställd räddningsverket.
  • Sammanlagt har Grankulla FBK ca 40 medlemmar i alarmavdelningen, ca 30 i ungdomsavdelningen och ca 10 i veteranavdelningen.
  • Utryckningsstatistiken för 2019 var 87 utryckningar, hittills i år redan över 80.

Källa: Jens Tegengren

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *