| YLEINEN - ALLMÄN

”Gymnasiet hade varit roligare utan corona”

Iida Leppäkoski och Annika Sjöblom är båda två Grankullagymnasister. De anser båda att gymnasiet varit trevligare utan corona.

 

 

Gymnasiestudierna 2020–2021 påverkades starkt av pandemin. Eleverna övergick till distansstudier i slutet av höstterminen och de fortsatte i många månader. Iida Leppäkoski och Annika Sjöblom är båda två Grankullagymnasister. Iida går i det finskspråkiga och Annika i det svenskspråkiga gymnasiet.

Iida och Annika valde gymnasium istället för yrkesskola eftersom ingendera ännu är säker på vad de vill studera. Gymnasiet ger tid att fundera på framtiden och en möjlighet att få allmänbildning. Iida säger att hon njuter av att studera och utmaningarna förknippade med det. Iida börjar på andra klassen hösten 2021. Hon anser att gymnasiet varit mer utmanande än hon först trodde att det skulle vara. Men hon säger att allt sist och slutligen hänger på planering och på att spjälka upp arbetet i mindre delar även om arbetsmängden ibland känts oskäligt stor.

– Du får mycket mer ansvar jämfört med högstadiet och kurserna är jobbigare. I gymnasiet betonas numera ensamarbete och lärarna efterlyser inte ogjorda uppgifter, säger Iida.

Annikas abiår börjar i höst så hon har redan två års erfarenhet av gymnasiet. Hon tycker också att gymnasiet varit jobbigare än hon väntat sig eftersom det finns så mycket material man ska studera in. Annika hade svårigheter speciellt under distansstudierna.

– Det var verkligen svårt att motivera sig. Jag hade svårt att hålla rutinerna eftersom jag efter skoldagen vanligen hade svår huvudvärk efter att i värsta fall ha stirrat på en skärm i åtta timmar, säger Annika.

– Tidvis var det svårt att hålla motivationen uppe eftersom man lätt sover bort i synnerhet morgontimmarna. Då blir man efter och det är svårare att hoppa på igen, säger Iida.

Annika Sjöblom (t.v.) och Iida Leppäkoski går båda i gymnasium i Grankulla. Iida går i det finskspråkiga och Annika i det svenskspråkiga gymnasiet.

Båda tjejerna tyckte det var skönt att på våren återvända till närundervisning och träffa kompisarna igen. Annika tror bestämt att gymnasiet hade varit roligare utan corona. Förutom att hon missat många fester så missade hon även De gamlas dans.

Iida tycker också att gymnasiestudierna skulle ha varit roligare utan corona eftersom studerandet inte skulle ha känts så tungt och hon skulle ha lärt känna människorna bättre i skolan.

Både Iida och Annika känner lite mer, men inte för mycket, press med tanke på framtiden.

– Jag fokuserar på studierna i stunden och skriver de ämnen jag är mest intresserad av. I framtiden går det alltid att byta karriär och stig om man först väljer fel, säger Iida.

– Jag planerar mina kurser och skrivningarna flera månader i förväg, säger Annika.

I framtiden vill Annika studera miljövetenskap eller något där hon kan hjälpa människor. Iida är ännu inte säker på vad hon vill studera efter gymnasiet, men handelshögskola är ett alternativ.

2433 nya studerande till gymnasierna i Esbo och Grankulla

  • Till Gymnasiet Grankulla samskola valdes 97 elever vid vårens gemensamma antagning.
  • Till Mattlidens gymnasium valdes 225 elever, 50 av dem till den engelskspråkiga IB-linjen.

ÖVERSÄTTNING: PATRICIA HEIKKILÄ

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *