| YLEINEN - ALLMÄN

Initiativ till staden: Grankulla behöver ett seniorboende

Inte ett servicehem utan ett seniorboende med olika stora senioranpassade lägenheter där de boende lever självständigt, men erbjuds tillgång till service. Det är vad Grankulla behöver i framtiden enligt Grankulla Marthaförening som är initiativtagare till en skrivelse som flera organisationer och församlingar nu har undertecknat.

– Vi hoppas att staden i planeringen ska beakta de friska och aktiva seniorer som bor i Grankulla. Det behövs ett sådant boende här, sade Marthaföreningens ordförande Marianne Carlson när hon överlämnade skrivelsen till stadsdirektör Christoffer Masar i december.

Initiativet har även undertecknats av Grankulla svenska pensionärer rf, Grani Närhjälp rf, Grankullagillet rf, Kauniaisten Suomalaiset Seniorit ry, Kauniaisten Martat ry, Grankulla svenska församling, Kauniaisten suomenkielinen seurakunta och Äldrerådet.

Samvaro är nyckelordet i seniorboende-konceptet. Grankulla Marthaförenings ordförande Marianne Carlson (i mitten) och vice ordförande Carola Juselius samt Grankulla svenska pensionärers ordförande Torolf Hedlund uppvaktade stadsdirektör Christoffer Masar i december.

Marianne Carlson påpekar att antalet invånare över 65 år i Grankulla redan är cirka 2 000 och väntas öka kraftigt framöver.

– Därför behövs nya boendeformer för denna befolkningsgrupp, så att man inte ska behöva flytta långt från sin bekanta omgivning. Ett boende där man har möjlighet att känna människor sedan tidigare ger extra trygghet. Därför bör staden aktivt möjliggöra och stöda seniorboende, säger Carlson som kallar initiativet ett hälsofrämjande projekt och påpekar att det inte heller behöver handla om ett helt hus utan till exempel en trappa i ett höghus.

Flexibelt boende

Det initiativtagarna är ute efter är boende för aktiva och friska seniorer som vill flytta till en mindre bostad. Ett självständigt boende som ger möjlighet till flexibilitet. Tillgång till service bidrar till livskvaliteten är budskapet. Det ska enligt skrivelsen vara möjligt för alla seniorer över 65 år att bo till ett rimligt pris antingen på hyra eller i en ägobostad, oberoende av inkomstnivå.

– Det ska även finnas tillgång till större utrymmen där man kan hyra in sig för att kunna ha middagar för sina barn och barnbarn samt vänner för att så kunna bo i en mindre lägenhet, men ändå inte behöva avstå från sociala träffar. Fast man bor smått behöver man ändå inte avstå från det sociala, säger Marianne Carlson.

Stadshustomten ett alternativ?

Stadsdirektör Christoffer Masar säger att det för samhället som helhet är till fördel att äldre kan bo hemma så länge som möjligt. Han säger att projekt av det här slaget tar länge att förverkliga, men kan beaktas i planläggningen.

– Vi har i vår nya strategi som trädde i kraft vid årsskiftet en skrivning om att vi i centrum ska möjliggöra seniorboende där man kan bo självständigt. Exakt vad det betyder är öppet, men det är i linje med vad man nu är ute efter, säger Masar.

Placeringen av boendet bör enligt organisationerna vara centralt – nära till övrig service som butiker, mötesplatser, kollektivtrafik, parker och gångstigar.

Platsen är också enligt stadsdirektören viktig. Om boendet ingår i ett vanligt höghus kunde man enligt honom ha en seniortrappa, vilket skulle underlätta servicen för hemvården och andra serviceaktörer. Men tomtalternativen i centrum är få.

– Den tomt jag närmast kommer att tänka på är stadshustomten. Eftersom projektet inte har framskridit så har vi ju nu möjlighet att påverka den, säger Masar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *