| KAUPUNKI - STADEN

Kolumnen: Den nya staden i nya kläder

Det nya året innebär en ny verklighet för kommunerna i Finland. Efter att social- och hälsovården har överförts till de nya välfärdsområdena står kommunerna inför att utforma den nya verksamhetsomgivningen, den nya kostymen.

Som ett led i det arbetet godkände stadsfullmäktige redan förra våren en ny strategi för åren 2023–2030. Enligt den vision som definieras i strategin vill vi bygga ett handlingskraftigt, välmående, levande tvåspråkigt och mångkulturellt Grani som bygger framtiden på ett resurssmart sätt. Värderingarna invånarfokus, öppenhet, gemenskap och jämlikhet samt klimatsmart och hållbart tänkande utgör den värdegrund och de byggklossar som det nya Grani består av.

Visionen och värderingarna må låta abstrakta, men de ska genomsyra all stadens verksamhet. För att konkretisera och visualisera den nya strategin har vi på basis av strategin låtit göra strategibilder och annat grafiskt material. Det är ju känt att en bild säger mer än tusen ord.

den övergripande strategibilden konkretiseras de tre strategitemana till en helhet; ett Grani med resurssmart verksamhet, som en trygg och grönskande fotgängarstad med fokus på invånarna. För varje tema finns dessutom en egen strategibild.

Under de kommande åren kommer Graniborna att möta vår ekorrlogo och strategibilderna i olika sammanhang. Liksom ekorren i den förnyade G-logon ser vi nyfiket och med tillförsikt på framtiden i den nya staden, med avstamp i Granis gemenskap och den nya strategin.

Läs den nya strategin på www.grankulla.fi/strategi 

LILIAN ANDERGÅRD-STENSTRAND,

TF FÖRVALTNINGSDIREKTÖR

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *