| KAUPUNKI - STADEN

Nytt förslag diskuteras för stadshustomten – Masar hoppas på kompromiss

När ska beslut fattas om stadshustomten? Enligt stadsdirektör Christoffer Masar har ett nytt förslag diskuterats inom samhällstekniska utskottet. Förslaget går ut på att byggmassan spjälkas upp i flera delar.

– Det fanns politiskt önskemål att ännu titta på byggnadsmassan. Istället för en enhetlig byggnad skulle den spjälkas upp i bitar och arkitekten bakom ursprungliga förslaget har gjort ett nytt förslag. Nu finns det och övriga varianter på bordet. Nu väntar en ny egentlig behandling där utskottet ska föreslå hur man ska gå vidare, säger han.

I stadens nya strategi prioriteras stadshuskvarteret och det betyder att frågan i en eller annan form ska gå vidare. Masar hoppas nu på en kompromiss.

– Ett förslag från utskottet väntas under våren, men det beror på om beslutsfattarna hittar en konsensus. Jag tror och hoppas att något av de alternativ som finns på bordet ska gå vidare. Jag tror att alla märkt att det inte blir bättre av det hela tiden kommer nya förslag. Nu gäller det att hitta en politisk kompromiss.

Masar tror inte på en ny arkitekttävling, även om “allt är möjligt”. Han påminner om att det handlar om en svår fråga som engagerar, eftersom alla stadsbor och hela centrum berörs av projektet.

– Det är är ingen lätt fråga oberoende av alternativ, eftersom det är en central tomt som intresserar invånarna och våra beslutsfattare. Jag tror att man bara måste hitta en kompromiss.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *