| KAUPUNKI - STADEN

Kolumnen: Snörikt andra vintern i rad

Snön kom denna vinter ovanligt tidigt och rikligt. Snömängden har blivit ett problem för många fastigheter eftersom det inte mer finns plats för snöhögar på gården. Vad lönar det sig då att göra?

Utgångspunkten är att fastighetsägaren ska placera snön på sin egen tomt, det gäller även snövallar som plogen gjort. Snö som skuffats ut från fastigheten kan förhindra gående på trottoar, äventyra trafiksäkerheten eller annars bara orsaka skada. Snö ska inte heller skottas på hög vid porten eller skuffas över gatan eftersom den vid nästa plogning kan komma tillbaka in på den egna gården eller på grannens gårdsplan och kan täppa till infarten. Sikten får inte heller skymmas med snövallar.

Man får inte heller samla snön på stadens mark eller på ställen staden använder för att samla snön på hög. Gör man det har staden snart ingenstans att samla snön som röjs undan från gatorna. Under i synnerhet snörika vintrar måste staden allt oftare sända räkning till fastighetsägarna för kostnader som uppkommit när man fört bort snö som fastighetsägarna fört till stadens mark. En ny taxa som möjliggör det här trädde i kraft 1.1.2023. Tanken är att börja försiktigt med uppmaningar och information om följderna med att föra sin snö till stadens mark.

Samarbete och sämja

Många grannfejder beror på att man skuffat snö till granntomten. I oklara fall kan fastighetsägaren be om en utredning av tomtgränsen. I lagen om grannförhållanden konstateras det också att man inte får orsaka sin granne skada eller olägenhet. Att föra över snö till grannens tomt kan likställas med besittningsintrång. Om snön inte mer ryms på den egna tomten måste fastighetsägaren beställa snöforsling till en snömottagningsplats. Boende på samma gata kan slå ihop sig och tillsammans beställa snötransport av en privat entreprenör, och då blir det också billigare. Man kan också själv transportera snö till snömottagningsplatserna i Vanda eller Esbo men det kräver en förhandsregistrering.

Plogarna är till för de boende

Snöröjning är ett samspel mellan plogarna och andra som rör sig på vägarna. Båda måste flexa och ta hänsyn. För att plogningen ska vara trygg krävs att medtrafikanterna ger utrymme. Det krävs att plogen kör med en viss hastighet för annars faller snön lätt tillbaka på trottoaren och trafikleden blir allt smalare. Det är med andra ord en fördel för alla att väja när man ser plogen närma sig. De flesta fotgängare ger också plats för plogen på trottoaren. Men ibland kastar sig skolelever på marken när plogen närmar sig. Det skulle vara bra om föräldrarna informerade barnen om att det här är en farlig lek. Förarna är försiktiga i trafiken men det lönar sig att vara försiktig när stora maskiner rör sig i närheten.

Ännu en plogningsvall!

Plogningsvallarna vid tomtgränsen är en varje år återkommande utmaning både för fastighetsägarna som snöröjarna, i synnerhet under snörika vintrar. Snöröjarna på underhållsavdelningen har fått anvisningar om att minimera vallarna, men de bildas oundvikligen. De snabbaste röjer bort vallen vid sin tomt så fort plogen åkt förbi. Men ibland måste plogen köra förbi flera gånger innan vägen är ren. Det lönar sig därför att vänta en stund så besparas man onödigt arbete. I synnerhet när isiga vallar ska röjas kommer det en annan plog strax efter den första.

Det hör till fastighetsägaren att röja undan plogningsvallen enligt lagen om underhåll och renhållning av gator. Ifall staden skulle ta på sitt ansvar att ta bort vallarna, så som man ibland ber staden göra, skulle snöröjningen på gatorna försenas märkbart och trafiken försvåras. Alternativt skulle det behövas mer personal och plogar vilket skulle öka kostnaderna för skattebetalarna.

Vår underhållspersonal är starkt engagerade i sitt arbete och jobbar med stort hjärta under alla årstider för vår trivsamma och välskötta stadsbild. Trevlig fortsättning på vintern och den kommande våren.

JARKKO RIIPINEN

KOMMUNTEKNIKCHEF

ÖVERSÄTTNING: PATRICIA HEIKKILÄ

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *