| KAUPUNKI - STADEN

Kastanjeklubben för 2–4-åringar från augusti

Klubbverksamhet i stadens regi för barn som fyllt två år har länge varit på agendan i staden. Nu har beslut fattats och Kastanjeklubben startar i augusti om tillräckligt många anmäler sig.

– Vi behöver tillräckligt många deltagare för att kunna starta klubben. Minimiantalet barn är 6-10, säger Camilla Hildén-Pinola, servicehandledare inom småbarnspedagogiken i Grankulla.

Anmälningen till klubben pågår just nu, sista anmälningsdagen är den 1.5.2023. Det gäller ett ettårigt pilotprojekt där Kastanjeklubben samlas tre dagar i veckan i samma hus där den öppna familjeverksamheten finns, det vill säga i byggnaden bakom stadshuset.

Fullmäktigeledamoten Satu Mollgren (Saml) lämnade i fjol in en fullmäktigemotion där hon föreslog att staden erbjuder klubbverksamhet för barn som fyllt två år. Före det hade det kommit ett invånarinitiativ om samma sak och man har också gjort två enkäter till föräldrar.

– Jag är mycket nöjd att den politiska viljan fanns så att klubbverksamheten kan startas och vi kan se om den här sortens verksamhet är bra för våra invånare, säger Satu Mollgren.

De mest centrala förändringarna i verksamhetsmiljön som slutgiltigt påverkade beslutet var samhällsförändringarna på grund av coronaepidemin. Det handlade om exempelvis att distansjobb blev vanligare och att exceptionellt många bebisar föddes i Grankulla 2021. En annan orsak var att det privata daghemmet Ankdammen flyttade 2022 ut från byggnaden det delade med familjeverksamheten. Det lediga utrymmet stod därmed till klubbens förfogande.

Både finsk- och svenskspråkiga barn är välkomna.

– Meningen är att verksamheten är tvåspråkig om det finns sökande. Vi har förberett oss för det, säger Camilla Hildén-Pinola.

I klubben träffar barnen andra barn och får nya vänner, lär sig fungera i grupp och deltar i mångsidig verksamhet. För verksamheten står en småbarnspedagog och barnskötare. Mollgren anser att klubben är ett bra alternativ till dagis.

– Det är fint att barnen får öva sig på sociala kontakter och färdigheter. Men en tvååring behöver inte nödvändigtvis vara på dagis från 8-16 om barnet har chans att vara hemma. Alla grannkommuner har tidigare haft kommunala klubbar som alternativ, Grankulla är den enda som inte haft det, säger Satu Mollgren.

På det här viset erbjuder kommunen ett nytt alternativ, ett lättare sådant för de föräldrar som exempelvis vill studera eller söka jobb under några timmar i veckan.

– Dagens arbetsliv är inte det traditionella åtta till fyra-jobbet. Många jobbar i skift eller frilansar och har kanske inte behov av att ha sitt barn redan som tvååring i heldagsvård i småbarnspedagogiken, säger Mollgren.

Man vill också nå familjer med invandrarbakgrund. För många av dem är församlingarnas klubbar enligt henne inte ett alternativ.

Ekkulla startar också

Camilla Hildén-Pinola har innehaft i sin nya tjänst, servicehandledare inom småbarnspedagogiken, i ett par månader. Hon är nöjd över stadens utbud av småbarnspedagogik.

– Här är småbarnspedagogiken verkligen högklassig och mycket kompetent. Det finns resurspersonal och barnfamiljerna och deras behov tas verkligen i beaktande, säger hon.

Den nya småbarnspedagogiska enheten Ekkulla daghem öppnar också i augusti. Den nya enheten har byggts på samma ställe där Villa Anemone fanns förut på adressen Klappträskvägen 1. Ekkulla daghem erbjuder förutom småbarnspedagogik under dagtid, också skiftesvård på finska och svenska dygnet runt samt under veckoslut och helger. Lilla Akademins skiftesvårdsgrupp flyttar till Ekkulla i augusti.

Kastanjeklubben

  • Grankulla öppna småbarnspedagogik erbjuder från och med augusti småbarnspedagogik för barn som vårdas hemma. Samtidigt får vårdnadshavarna som vårdar barnen hemma stöd i vardagslivet.
  • Klubben träffas tre gånger i veckan kl. 9.00–12.00 och barnet får ta med egen matsäck.
  • Klubbavgiften är 50 €/mån, och klubben påverkar inte hemvårdsstödet.

ÖVERSÄTTNING: PATRICIA HEIKKILÄ

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *