| KAUPUNKI - STADEN

Kolumnen: Kommunalförvaltningen utvecklas

Stora, landsomfattande reformer och den offentliga sektorns ekonomiska läge påverkar också kommunens förvaltning. Även i Grankulla bereds ett balanseringsprogram för ekonomin och förvaltningens processer finslipas. Reformarbete av många slag är på gång.

För det första förnyas stadens ”interna lagstiftning” det vill säga förvaltningsstadgan. Den utgör ryggraden som styr stadens verksamhet. I stadgan bokförs nya landsomfattande uppgifter och andra lagändringar. Stadgan förenhetligas och moderniseras.

Organisationssättet att främja hälsa och välmående granskas än en gång. Det har gått ett drygt år sedan välfärdsområdesreformen trädde i kraft och nu ser vi redan i praktiken bättre vilka uppgifter som finns kvar hos kommunen och vad som kanske hamnade i en gråzon. Kontaktytor inom många sektorer skapas i Västra Nylands välfärdsområde.

Vid årsskiftet står en landsomfattande reform av arbetskraftsförvaltningen på tur. Skötseln av sysselsättningen flyttar över från staten till kommunerna. Grankulla och Esbo kommer att utgöra ett gemensamt sysselsättningsområde. En ny lag om främjande av integration träder också i kraft. Huvudprocesserna i stadens egna tjänster granskas och beskrivs. Samtidigt analyserar vi hur vi skulle kunna agera effektivare. Ett verksamhetssätt som var utmärkt för fem år sedan är kanske inte mer det mest smarta idag.

Vi utvecklar kunskapsbaserad ledning. Information om befolkningsprognosen, jämförelser med andra kommuners tjänsteutgifter samt statistik om hälsa och välfärd står till förfogande för alla i organisationen. Vi följer med PowerBI inte bara med ekonomiska nyckeltal utan också hur strategin förverkligas, att klimatåtgärderna framskrider och riskhantering.

Den lagstadgade informationshanteringsmodellen uppdateras. I den samlas bland annat uppgifter om stadens informationsresurser och informationssystem samt vilka som har ansvaret för dem och de förenas i processbeskrivningar.

Onödiga krokar i beslutsprocessen rätas ut. Målet är att med snabb tidtabell fatta väl beredda beslut.

Vi utvecklar mycket just nu och hela tiden, för stadsbornas bästa.

HANNA ORMIO

FÖRVALTNINGSDIREKTÖR

ÖVERSÄTTNING: PATRICIA HEIKKILÄ

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *