| KAUPUNKI - STADEN

Utställningsarbete stöder ungas välbefinnande

En mångkulturell skolgrupp i Grankulla synliggör sitt liv och sin mångkulturalism genom fotografier.

Projektet “Min andra sida” startade i november 2023 och kulminerade i en utställning som invigdes den 21 maj på dagen för kulturell mångfald.

En del av intäkterna från GraniAid-kvällen styrdes via Grani Närhjälp till ungdomarna i Grankulla. Till samarbetspartner utvaldes Kasavuoren koulu. Verkstadshelheten har letts av fotografen Nina Kellokoski, tillsammans med Kasavuoren koulus egen skolungdomsarbetare Sakarie Ahmed Nuur.

– Utställningen har arbetats fram under sju månader och den belyser livet för tvåkulturella ungdomar. Det är något som lätt hamnar i skymundan. I vardagslivet ser vi kläderna, men hur man klär sig hemma och hur man klär sig till fest i olika kulturer visas genom fotografier, säger Sakarie Ahmed Nuur.

Under fotograferingsprocessen har ungdomarna lärt känna sig själva, sin vardag, sitt liv och sina drömmar, och de har fått stärka sin identitet och sin tvåkulturella bakgrund. Elever från årskurs 7-9 har deltagit. Ungdomarna har samlats i verkstäder varje vecka.

– Ungdomarnas behov blir tydligt synliga i utställningen, säger Sakarie.

Fotografierna visas som en skyltfönsterutställning i en affärslokal i Grani köpcentrum på Tunnelvägen (före detta Subway) fram till midsommar, varefter den kommer att turnera runt i huvudstadsregionen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *