| KAUPUNKI - STADEN

Invandrarna välkomna i Grankulla

I Grankulla finns viljan att önska invandrarna välkomna och hjälpa dem att integreras i det finländska samhället. Invandrarnas egna önskemål har beaktats och frivilliga har anmält sig till vänförmedlingen.

Som ett led i tjänstedesignprocessen ordnade staden en verkstad för invandrare där deras erfarenheter och önskemål om integreringen kartlades. Deltagarna hade rötter i Kongo, Sri Lanka, Afghanistan och Iran.

Under ledning av servicedesigner Annaliisa Salmelin och arbetshandledaren Saana Nybom fick deltagarna under verkstadsprocessens gång berätta om sin resa och om hur de funnit sig tillrätta i Finland, om en typisk dag i Grankulla, samt om sina möten med myndigheterna och med lokala invånare.

Invandrarna tycker att det är trevligt att bo i Grankulla och att människor är vänliga och artiga. Trots det känner sig många ensamma och önskar sig mera gemensamma aktiviteter och möjligheter att lära känna finländarna. Alla vill väldigt gärna lära sig finska och bli mer bekanta med den finländska kulturen. Grankullas tvåspråkighet har också väckt intresse.

Invandrarna skulle gärna ställa upp på olika frivilligjobb om bara sådana gick att hitta.

Invandrarna skulle gärna ställa upp på olika frivilligjobb om bara sådana gick att hitta. De tycker att språkinlärning i samband med olika arbetsuppgifter eller frivilliga hjälpinsatser skulle förena nytta med nöje.

Församlingarna, staden och Grani Närhjälp försöker med förenade krafter bistå invandrarna. En av verksamhetsformerna är det mångkulturella vardagsrummet som inledde sin verksamhet 9.4 i ungdomsgårdens övre våning. Omkring tjugo deltagare från olika länder fanns på plats. Vardagsrummet kommer i fortsättningen att samlas på lördagar kl. 15–17 och alla Grankullabor är välkomna att delta.

I Grankulla finns också en studiecirkel för studier i finska, Luetaan yhdessä, som upprätthålls av frivilliga. Gruppen har också ordnat en kurs i finländsk matlagning för flyktingar från Kongo.

Fler frivilliga och vänner behövs alltid. Gå med i verksamheten via din församling (frivilligarbete.fi) eller genom att gå med i Facebook-gruppen Grankulla Flykting Hjälp.

JULIA JÄNIS

Asylsökande på vedtalko

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *