| AJANKOHTAISTA - AKTUELLT

Kom med och främja skolbarnens vardagsmotion!

Staden söker frivilliga chaufförer till barnens gående skolbuss. Det är ett helt nytt initiativ, som i pilotskedet bara fungerar på finska. De första skolbussarna går till Mäntymäkiskolan.  

Deltagandet förutsätter att man förbinder sig att ställa upp i minst två månaders tid en gång i veckan (onsdagar). Idén med gåbussen är att barnen promenerar till skolan tillsammans med en vuxen. Gåbussen följer en överenskommen tidtabell och rutt. Barnen kan ”stiga på” längs med rutten i närheten av sina hem.

När barn förs till skolan med bil, bildas det trafikstockningar runt skolorna, och riskerna i trafiken ökar. När de i stället promenerar eller cyklar till skolan tillsammans med en vuxen, lär de sig att röra sig tryggt i trafiken. Samtidigt minskar biltrafiken i skolornas näromgivning och trafiksäkerheten förbättras. De övriga föräldrarna behöver inte oroa sig, när de vet att barnet går till skolan tillsammans med en vuxen. Gåbussen ger barnen vardagsmotion, och de kommer till skolan pigga och i tid. Gåbussen som utvecklats och drar i gång i Grankulla är en föregångare i Finland.  För verksamheten har utvecklats en mobilapp för smarttelefon. Grundprincipen i verksamheten är kort sagt följande:

Föräldrarna anmäler kvällen innan via appen att deras barn ska  ”åka med”: Föräldern klickar då den punkt på rutten på telefonskärmen (kartan)  där barnet ska ansluta sig till den vuxenledda raden av barn. När gruppen på morgonen kommit fram till den punkten, klickar ledasagaren på punkten där markeringen om barnet finns. Då går det ett sms till föräldern, som på det viset vet att barnet kommit med i gruppen.  Om barnet inte står på den markerade platsen, tar den vuxna ”chauffören” kontakt med föräldern. Bakgrundsuppgifter om barnet och kontaktpersonen finns i appens bakgrundsuppgifter.

Vi har hört oss för bland barnens föräldrar om deras intresse att delta i projektets pilotgrupp och lyckats få ihop en pilotgrupp av intresserade. Vi har skapat fyra olika rutter, som slutar vid Mäntymäen koulu. Avsikten är att få frivilliga vuxna att ställa upp som ”gåbusschaufförer”, som samlar ihop barnen längs med den markerade rutten. I pilotfasen går gåbussen alltid på onsdagsmorgnarna.

Vill du ställa upp som ”chaufför” i gåbussen? I praktiken betyder det att du promenerar en viss rutt en viss dag i veckan (onsdag) ca kl. 7.30–8.00 och/eller 8.30–9.00 (beroende på när skolan börjar) och samlar ihop barnen i gruppen.  Vi försöker att alltid ha två frivilliga vuxna för varje rutt för att alla också ska ha en inhoppare.

För alla frivilliga som vill ställa upp ordnar vi en inskolning på Mäntymäen koulu. Då ger vi instruktioner och övar tillsammans för att se hur gåbussen fungerar i praktiken. Ta mod till dig och anmäl dig!

Om du är intresserad av frivilligarbete och vill främja barnens vardagsmotion, kontakta mig så snart som möjligt så att vi kan sammankalla alla intresserade. Hoppas vi får så många som möjligt med i denna banbrytande verksamhet!  Har du frågor så berättar jag gärna mer om projektet.

Helena Pirvola-Nykänen
Idrottsplanerare
tel 050-5556252

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *