| AJANKOHTAISTA - AKTUELLT

Grani Närhjälp grundar andelslag

Grani Närhjälp satsar från och med nästa på på att dela upp verksamheten i två delar: en förening och ett andelslag. Genom att låta en del av verksamheten skötas av ett andelslag underlättas betalningen av t.ex städhjälp.

En förening kan inte fakturera, men det kan ett andelslag och det här underlättar situationen för t.ex äldre människor som alla kanske inte är så vana vid datorer.

– För många äldre är det ett problem att de för den städhjälp som vi förmedlar inte får en räkning utan bara ett kontonummer och att de själva måste betala lönen och andra arbetsgivaravgifter. Då vi går över till andelslagsformen blir det enklare för dem att köpa tjänster och betala för den hjälp de får, säger verksamhetsledaren Elena Vainio.

Grani Närhjälp är en unik organisation som förmedlar hjälp av olika slag till hushållen i Grankulla. Motsvarande finns inte i t.ex grannkommunerna. Även en stor grupp frivilliga är aktiva inom verksamheten. För nästa år har Elena Vainio och Sanna Jensen, som är serviceförmedlare, två stora förändringar på gång. Den ena är andelslaget och den andra är frivilligverksamheten på Villa Breda. Förhoppningen från Grani Närhjälps sida är nämligen att föreningen, som då är den del som utövar frivilligarbete, ska kunna göra mycket för att utöka frivilligverksamheten vid Villa Breda.

– Staden har som mål att utöka frivilligarbetet vid Villa Breda. Själva huset kommer ju att vara en mötesplats för många. Utrymmen finns, men det behövs en koordinering av verksamheten, säger Elena Vainio.

Expanderar i framtiden

Övergången till andelslag innebär samtidigt att verksamheten utökas, att Grani Närhjälp får fler kunder. Det tror både Elena Vainio och Sanna Jensen.

– Jag tror att bl.a städningen, som nu är ett av de största områden där hjälp behövs, kommer att öka ytterligare, säger Sanna Jensen.

Hon påpekar dock att Grani Närhjälp också som andelslag är en organisation som arbetar utan vinstsyfte. Ändringarna görs för att underlätta arbetet för kunderna. Grani Närhjälp ansöker årligen om verksamhetsbidrag från staden och får intäkter via förmedlingen av jobb. Föreningen ansöker också om pengar från olika föreningar och stiftelser och ytterligare en del kommer in via medlemsavgifter och penninginsamling.

– Kunden blir stödande medlem i föreningen då samarbetet inleds och förhoppningen är att de stödande medlemmarna årligen betalar en frivillig avgift på 30 euro, säger Elena Vainio.

Även privata donationer förekommer. I början av året fick man en sådan på drygt 5 000 euro där givarna önskat att pengarna ska gå till arbetet för nyanlända.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *