| AJANKOHTAISTA - AKTUELLT

Polisinrättningen i Västra Nyland: Antalet brott mot strafflagen och antalet utryckningar ökade

Under det första halvåret 2020 anmäldes 17 248 brott mot strafflagen till polisinrättningen i Västra Nyland. Detta var en ökning på över 11 % jämfört med motsvarande tidsperiod året innan. Antalet brott mot strafflagen (exklusive trafikbrott) ökade med över 15 procent.

– Sommaren har varit rätt så hektisk vad gäller uppdrag som förmedlats av nödcentralen. Nödcentralen förmedlade 2 188 uppdrag fler till våra polispatruller under maj–juli än under förra sommaren. Inom området för polisinrättningen i Västra Nyland ökade antalet uppdrag i anknytning till störande beteende med 644 uppdrag, dvs. 31 %, jämfört med sommaren i fjol. I Esbo ökade antalet uppdrag i anknytning till störande beteende under sommaren med 462 uppdrag, dvs. 36 %, berättar polischef Timo Saarinen i ett pressmeddelande.

Antalet utryckningar ökade med 14,5 procent, dvs. med över 5 000 uppgifter. Antalet ökade för icke-brådskande uppgifter, medan antalet uppgifter i klass A höll samma nivå och uppgifter i klass A+B minskade med knappt 3 %.

Aktionsberedskapstiden förbättrades inom polisinrättningen i Västra Nylands område till 8,7 minuter för A-uppgifter och med 2,9 minuter, dvs. nästan 18 % för A+B-uppgifter.

– Vår aktionsberedskapstid var kortast i Grankulla, 6,3 minuter, och längst i Ingå, 17,6 minuter, vad gäller A-uppgifter. Vad gäller A+B-uppgifter var vår aktionsberedskapstid kortast i Grankulla, 11,7 minuter, och längst i Hangö, 23,8 minuter, beskriver polischef Saarinen de brådskande larmtjänsterna som genomförts för invånarna.

Det totala antalet egendomsbrott ökade med 19 procent. 8 525 egendomsbrott registrerades, vilket är 1 364 brott mer än under samma tidsperiod i fjol. Antalet rån ökade med cirka 24 procent. Sammanlagt 73 rån har anmälts till polisen i år.

– Rån som utförts av unga, under 18-åriga, minskade inom området för polisinrättningen i Västra Nyland. Vi önskar att denna utveckling fortsätter även i höst, säger Saarinen.

Antalet inbrott i bostäder sjönk i Västra Nyland med cirka 27 procent. I år har 82 inbrott i bostäder registrerats, medan antalet i fjol under samma tid var 112 inbrott. Resebegränsningarna som införts på grund av coronaläget har inverkat direkt på minskningen av mobil brottslighet. Att mängden arbete som utförs på distans och tiden som tillbringas hemma har ökat har även påverkat minskningen av bostadsinbrott.

Antalet våldsbrott låg på samma nivå som i fjol. I år har 1 355 våldsbrott registrerats.

Läs mera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *