| AJANKOHTAISTA - AKTUELLT

Företagarnas önskelista: Samkontor och levande centrumtorg

Hur är Grankulla som verksamhetsmiljö för företagarna? Svaret på den frågan finns nu tack vare en enkät, som besvarades av 36 företagare. På deras önskelista finns ett nytt samkontor och liv på Thurmansplatsen.

– Kimppakonttori (samkontor) som föreningen hade i staden ända till 2011, grundades och drevs av Grankulla företagare rf. Jag önskar att företagarna skulle få ett nytt, gemensamt ställe, säger företagarnas ordförande Kia Katarina Järvinen.

Enkäten genomfördes av Grankulla stad och Finlands företagares lokalförening Kauniaisten Yrittäjät – Grankulla Företagare. Resultatet behandlades redan i oktober på Företagarkvällen, men vi återkommer nu i det här numret lite noggrannare till frågor om verksamhetsmiljön.

Fick föreningen svar på det den ville veta?

– Det fick vi. Frågorna gjordes upp i samarbete med stadens tjänstemän. Fokus i enkäten och det primära syftet låg på att skapa mätare för staden och företagarna. Mätarna kan användas igen och resultaten jämföras, säger Järvinen.

Hon tycker att det är glädjande att den årliga Företagarkvällen, vars värd är stadsdirektör Christoffer Masar, samlar många företagare och även tjänstemän och politiker för att dryfta gemensamma ärenden.

– Det känns bra när politikerna, som fattar beslut, erkänner och säger högt att företagarna är en viktig resurs för staden, säger hon.

Företagarkvällens absolut viktigaste budskap åt båda hållen var och är en vilja att samarbeta och att stadens splitternya centrumtorg förvandlas till ett genuint vardagsrum för Grankullaborna. Ett ställe där man tillbringa sin tid och antingen sätta sig ner för en stund eller vara en längre tid på. Det budskapet kom också fram i enkäten.

I vilka frågor vill företagarna ha mer stöd av staden och med vilka åtgärder kunde staden förbättra verksamhetsförutsättningarna för företagare?

– Den främsta frågan var som väntat hyran för affärs- och verksamhetslokaler. Det är något endast fastigheternas ägare kan påverka. Staden har inte bland sina verktyg något den på en fri marknad kan styra hyresnivån med. Staden har några företagare i sina egna lokaler, men så vitt jag förstår är de hyresgästerna nöjda.

Företagarna behöver fortfarande ett samkontor. Man har i samarbete med stadens tjänstemän flera gånger försökt hitta en lösning på det.

– Det finns bara inte lämpliga lokaler. VR har spolierat färdiga planer redan två gånger. Först kunde man trots allt inte hyra stationsbyggnaden, som då var i ganska bra skick. VR gick inte heller med på att hyra ut en tomt på sitt område för en ny byggnad. Kimppakonttori som var verksamt i staden ända till 2009 grundades och drevs av Grankulla företagare rf, säger Järvinen.

Företagarna vill också vid sidan av kontor ha ljudisolerade mötesrum. I flera kommentarer efterlyses ännu mer direkt information av staden till företagarna. I de här svaren syns enligt Järvinen att centrum, särskilt torget och parkeringsplatserna, var en byggplats det då enkäten gjordes.

– Jag tänker ta upp det här med information i stadens och företagarnas gemensamma Kontaktgrupp. Man kan aldrig informera för mycket. Man måste bara hitta lämpliga former för att göra det. Kanske fler tillställningar som Företagarkvällen där företagare, stadens beslutsfattare och tjänstemän kan utbyta tankar, säger hon.

Fotografen fångade den jäktade ordföranden i
Hiuskellari Carmen, där frisören och företagaren Niina Pihlajamäki precis fixat hennes hår.

I enkäten kom det också fram att företagarna inte känner till Cloudia, en portal på webben där stadens småanskaffningar görs.

– Det kom överraskande 100 procent av svaret ”Känner inte till”. Det här om något bör staden informera om, säger Järvinen.

Cloudia är å ena sidan en anskaffningskanal för staden, men även en elektronisk plattform där företagare kan lämna sina anbud. Tjänsten kan användas begränsat utan att registrera sig. Då ser man namnet på offertbegäran, en beskrivning och inom vilken tid offerten ska ges. Registrering är gratis och ett användarnamn, som ger tillgång till noggrannare uppgifter, får man genast.

Vill du skicka hälsningar till företagarna?

– Jag skulle kunna lyfta fram ett fenomen som luckrar upp föreningens sociala verksamhet. Vi har varit tvungna att det senaste året ställa in flera tillställningar. Jag har funderat mycket på det och försökt hitta en lösning. Det märkliga är att det i alla enkäter kommer fram att medlemmarna mest av allt önskar sig gemensamma tillställningar. Jag är öppen för allt och alla slags förslag på tillställningar och evenemang.

Hon har också ett budskap till beslutsfattarna.

– Fortsätt med den i staden rådande bra och positiva företagarpolitiken. En nöjd företagare är ett utmärkt visitkort och företagaren höjer stadens profil när hen rör sig utanför stadens gränser.

ÖVERSÄTTNING: PATRICIA HEIKKILÄ

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *