| AJANKOHTAISTA - AKTUELLT

Kolumnen: Vi klarar corona-epidemin – men då måste alla dra sitt strå till stacken

Efter vårens första epidemivåg är vi nu åter i ett läge där covid 19-epidemin har framskridit till upptrappningsfasen i Nyland. På hälsovårdscentralen orsakar covid 19 mycket arbete.

Det förekommer många enskilda och massexponeringar. Smittskyddsteamet jobbar under enorm press. Man kan inte mer hitta smittkällan ens i närapå alla fall och hela skolklasser har därför satts i karantän.

Som tur är har man lär sig mer om sjukdomen under dess korta historia. De flesta kommer undan med en lindrig form av sjukdomen och de allvarligare fallen kan man redan behandla i Finland. Men unga människor bör inte underskatta sjukdomens potential – flera som haft sjukdomen har konstaterats ha långvariga symtom vars koppling till corona först utreds.

Hur ska man förhålla sig till framtiden? Det är uppenbart att epidemin i sakta mak går mot det sämre. Eventuellt blir också följderna för riskgrupperna allvarligare. Vi väntar på vaccin. Just nu kan var och en påverka utvecklingen genom att hålla säkerhetsavstånd, tvätta händerna, hosta säkert och använda ansiktsmask, dessa är de centrala punkterna. Dessutom ska man söka sig till testning även vid milda symtom. Regionala begränsningar stödjer helheten.

På hälsovårdscentralen möter vi dagligen ångest kopplad till sjukdomen. Verksamheten har anpassats efter kraven som epidemin ställer. Kanalerna för digitala besök har tagits effektivt i bruk. Upp till en fjärdedel av besöken sker på distans, oftast per telefon eller video. Hvc-läkaren Jessina Uski säger att distansmottagning förbättrar tjänsternas tillgänglighet och tryggar vårdens kontinuitet. Vi utvecklar fortfarande distansmottagningarna.

Agera ansvarsfullt – förhindra att covid 19-epidemin sprider sig

Utför ärenden på distans: Över 18-åringar kan via hälsocentralens telefontjänst 09 8789 1300 reservera en distanstid till hälsocentralläkaren (telefon- eller videomottagning) eller 09 8789 1350 (brådskande behov av vård).

ÖVERSÄTTNING: PATRICIA HEIKKILÄ

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *