| AJANKOHTAISTA - AKTUELLT

Kommunalvalet: Pensionärerna efterlyser vårdstrategi och trevligt torg

En förbättrad parkeringsstrategi och ett centrumtorg som utvecklas till allrum med torghandel, kiosk och caféer finns med på den önskelista som pensionärsföreningarna i Grankulla riktar till kandidaterna inför kommunalvalet.

Föreningarna har i en gemensam skrivelse listat de frågor som enligt dem borde lyftas upp på agendan i framtiden. En av de absolut viktigaste frågorna är enligt dem social- och hälsovården. De vill att staden ska bereda en klar strategi för att uppnå hög kvalitet på de områden som förblir stadens ansvar vid vårdreformen.

– Social- och hälsovårdsreformens effekter på närservicen och att den finns tillgänglig för äldre är en viktig fråga. Centraliserade tjänster är inte alltid det bästa ur klientens synvinkel, säger Pekka Särkkä, ordförande för Kauniaisten Suomalaiset Seniorit ry.

– Vård- och landskapsreformerna försvagar Grankulla som attraktivt, ”vårt eget” samhälle, säger Filip Hamro-Drotz, ordförande för Grankulla svenska pensionärer r.f.

Pekka Särkkä (t.v.) och Filip Hamro-Drotz har signerat ett upprop om deras gemensamma förväntningar inför kommunalvalet.

Han lyfter fram vikten av ett tryggt och trivsamt samhälle.

– Grankulla ska förbli ett levande, öppet samhälle som satsar på trivsel, välmående och trygghet för alla åldersgrupper, säger han.

Inom ramen för vårdreformen bör äldreomsorgen enligt föreningarna effektiviseras bl.a. för att förbättra hemvården och utvecklandet av vårdhemmen. Satsa på att förstärka äldreboendet och utreda möjligheten för ett servicehus typ Folkhälsan lyder budskapet. Servicesedlar till seniorer borde tas i bruk i viss utsträckning.

Föreningarna vill också ha en förbättrad parkeringsstrategi, bland annat för att undvika stora parkeringshus i centrum eller vid järnvägsbanan. Friluftsleder för lätt trafik ska utvecklas, inkluderande en klarare skyltning för att undvika olyckor.

– Tillgänglighet, trivsel och säkerhet för äldre och familjer ska beaktas i alla skeden av beredning och förverkligande av stadsplanering, byggande och trafikplanering, varvid även tillräckligt med grönområden skyddas. Detta gäller i synnerhet stadens centrum. Även behovet av olika storlekar på bostäder bör beaktas, sägs det i skrivelsen.

Bristen på kontakter oroar

Det som oroar mest i Grankulla just nu med tanke på pensionärerna är enligt Pekka Särkkä bristen på sociala kontakter.

– Seniorföreningarnas veckovisa eftermiddagsträffar i Junghans utgör en central social kontakt för många äldre. Nu har träffarna inte ordnats under fjorton månader och vi ser inget slut på det även om begränsningarna att träffas hävs. Var hittar vi i höst en möteslokal som är tillgäng för alla och som erbjuder möjligheter till kaffeservering för 150–250 seniorer?

Vilka är dina hälsningar till kandidaterna?

– Kom ihåg att era väljare är Grankullabor. Lös de utmaningar som finns tillsammans, bevara det som är bra i Grankulla och komplettera med sådant som behövs för framtida behov, säger Pekka Särkkä.

– Ansträng er för att aktivt stöda frivilligarbetet och intresset för generationsöverskridande samverkan – två villkor för en väl fungerande stad. Pensionärerna medverkar gärna, säger Filip Hamro-Drotz.

Föreningarnas upprop hittar du här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *